Background Image

Telerau ac Amodau

Ymwrthodiad ag Atebolrwydd

Er bod pob ymdrech wedi cael ei wneud i sicrhau bod y wybodaeth ar wefan Darganfod Sir Ddinbych yn gywir, bydd rhai manylion yn tueddu i newid. Bydd Adran Dwristiaeth Cyngor Sir Ddinbych, sy’n rheoli’r wefan, yn adolygu a datblygu’r cynnwys yn barhaus. Os byddwch yn ansicr pa mor gywir yw gwybodaeth, cysylltwch â ni os gwelwch yn dda.

Mae adran dwristiaeth Cyngor Sir Ddinbych a ArtificialArt (sy’n lletya’r wefan) yn gwneud pob ymdrech i wylio am heintiau ar y ffeiliau sydd ar gael i’w lawr lwytho o’r wefan hon. Nid yw’r cyngor yn derbyn cyfrifoldeb am unrhyw golled neu ddifrod sy’n digwydd trwy ddarparu deunydd i’w lawr lwytho o’r wefan hon. Rydym ni’n argymell bod pob defnyddiwr yn defnyddio eu meddalwedd atal haint eu hunain i ail archwilio’r holl ddeunydd sy’n cael ei lawr lwytho.

Cookies

We sometimes store small files called ‘cookies’ on your computer or other device to help improve your experience on the website. Our cookies cannot be used to identify you personally, but allows the website to help you perform certain tasks such as keeping you logged-in to a secure area of the site.

Gwefannau Allanol

Mae nifer o gysylltiadau ar y wefan hon gyda gwefannau allanol. Nid yw Adran Dwristiaeth Cyngor Sir Ddinbych yn gyfrifol mewn unrhyw ffordd am gynnwys y gwefannau trydydd parti hyn.

Password reset link will be sent to your email