Background Image
Castle Street, Rhuddlan, Rhyl LL18 5AD, UK
Specification
Free Parking

Parhaodd y castell yn ffyddlon i egwyddor y cyfod Edwardaidd o gael mynediad o’r môr

Daw’r enw ‘Rhuddlan’ o ‘rhudd’ sef yr hen air Cymraeg am ‘coch’ a ‘glan’. Roedd y Normaniaid yn defnyddio’r gair ‘roe’, a oedd yn deillio o’r Ffrangeg ‘le rous’, yn golygu pengoch. Ceir sôn am ‘Roeland’ am y tro cyntaf yn 1086 ond erbyn 1277 roedd yn cael ei adnabod fel Rhuddlan, lleoliad a ddewiswyd gan Edward I ar gyfer castell hynod gadarn.

Am ganrifoedd, bu Rhuddlan yn lleoliad strategol a welodd lawer o frwydrau gwaedlyd. Llwyddodd Edward i atal yr ymosodwyr yn ddigon hir i adeiladu castell cymesur cadarn gan ddefnyddio’r dechnoleg ‘muriau o fewn muriau’ ddiweddaraf. Roedd angen i Edward I gael mynediad i’r môr er mwyn cynnal y cyflenwadau yn ei gastell felly dargyfeiriodd Afon Clwyd am dros ddwy filltir (3.5km) i roi sianel ddŵr ddofn i longau. Mae olion porth afon amddiffynnol yn parhau hyd heddiw yng nghylched allanol y muriau.

Chwaraeodd y castell rôl allweddol hefyd yn hanes Cymru: dyma lle y cafodd system newydd o lywodraeth Seisnig ei sefydlu dros lawer o Gymru gan Statud Rhuddlan (1284) – cytundeb a barhaodd tan y Ddeddf Uno yn 1536. Ar ôl y Rhyfel Cartref ystyriwyd bod y castell yn anghynaladwy, ac arweiniodd hyn at ei gyflwr presennol.

 

Castle Street, Rhuddlan, Rhyl LL18 5AD, UK

Cael Cyfarwyddiadau

Password reset link will be sent to your email