Background Image
High Street, Prestatyn LL19 9AY, United Kingdom
Specification

Adeiladwyd Capel Bresbyteraidd Rehoboth Cymru ym 1863 gydag estyniadau mawr ym 1894. Mae’n enghraifft wych o gapel Cymraeg ar dro’r ganrif.

Gyferbyn y siop o’r enw “The Emporium” by ffyniant mewn adeiladu gan ddisodli’r bythynnod a arferai fodoli ar y strydoedd mwdlyd a llychlyd heb eu goleuo. Yn Fforddlas mae modd gweldy gwter garreg agored a arferai redeg yr holl ffordd i lawr y Stryd Fawr, ac sydd hefyd yn gweithredu fel cenllif mewn tywydd garw.

High Street, Prestatyn LL19 9AY, United Kingdom

Cael Cyfarwyddiadau

Password reset link will be sent to your email