Background Image
Porth y Dŵr, 65 Clwyd Street, Ruthin LL15 1HN
Galwch ni unrhyw amser 07801 252632
Specification

O’r tu allan ni fyddech yn meddwl fod unrhyw beth ddifir amdan Borth y Dŵr, ond agorwch y drws i’r tu sydd wedi cuddio tu fewn! Mae’r adeilad pren yma wedi dyddio o 1456 ac wedi cadw llawer o’i rhinweddau gwreiddiol, gan ei wneud yn fwthyn hunanarlwyo unigryw. Mwynhewch haul y bore yn yr ystafell gwely Tiwdor, ymlaciwch o flaen y tan agor yn y lolfa, chwaraewch gemau traddodiadol neu darllenwch lyfr yn y lolfa. Aros yn y tŷ cyfrinachol a gadewch y byd modern tu ôl.

Mae Porth y Dŵr hefo lolfa agored / ystafell bwyta gyda than agored, gegin lawn at y llawr isaf; y ddau yn agor ymlaen i’r iard heulog. Mae’r brif ystafell wely hefo gwely brenhinol, mi all gwely sengl ychwanegol cael ei darparu gan drefnu o flaen llaw, mae’r ail ystafell wely gyda 2 gwely sengl. Mae’r ystafell ymolchi gyda bath a sinc, toiled at wahân gyda phwynt eillio.

Mae’r bwthyn wedi ddodrefnu yn traddodiadol, gan cadw’r thema o’i nature hanesyddol. Mae aros ym Mhorth y Dŵr yn gadael i chi ddianc o bopeth, felly does dim Teledu, Wi-Fi, gemau digidol nag canolfannau cerddoriaeth; yn hytrach, ymlaciwch mewn amgylchedd tawel, chwaraewch gemau bwrdd, gwnewch jig-so, darllenwch lyfr – neu eisteddwch o flaen y tan a siaradwch!

Tags
Lety

Porth y Dŵr, 65 Clwyd Street, Ruthin LL15 1HN

Cael Cyfarwyddiadau

Password reset link will be sent to your email