Background Image
Beach Road West, Central Beach, Prestatyn, LL19 7EY
Galwch ni unrhyw amser 01824 712323
Specification
Restaurant

Y Nova yw prif atyniad i ymwelwyr a chanolfan hamdden Sir Ddinbych. Mae wedi ei leoli yn gyfleus ar lan y môr ym Mhrestatyn, lle gallwch ddechrau neu orffen llwybr Clawdd Offa Cymru sy’n adnabyddus yn genedlaethol. Mae’r Rhwydwaith Beicio Cenedlaethol a llwybr arfordirol Cymru yn galw heibio’r drws ffrynt. Ewch i’r Nova ar gyfer ffitrwydd, nofio, chwarae, partïon, dathliadau, neu i fwynhau’r golygfeydd godidog wrth ymlacio yn ein bwyty. Mae gan Nova rhywbeth i’r teulu cyfan i’w fwynhau.

Beach Road West, Central Beach, Prestatyn, LL19 7EY

Cael Cyfarwyddiadau

Password reset link will be sent to your email