Background Image
The Station, Abbey Road, Llangollen, LL20 8SN
Galwch ni unrhyw amser 01978 860979
Specification

Rheilffordd Llangollen yw’r unig reilffordd gul safonol yng Ngogledd Cymru a leolir o fewn Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol ac mae’n rhedeg ochr yn ochr â’r Afon Dyfrdwy am 10 milltir, mae’r afon yn Safle o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig.

Mae yna lawer o bethau i’w gweld a’u gwneud pa un a ydych yn dymuno treulio’r diwrnod gyda ni neu ond ychydig oriau. Galwch yn ein ystafelloedd te a siop nwyddau, ewch ar y teithiau cerdded lleol cyn camu yn ôl ar y trên i orffen eich diwrnod mewn steil.

The Station, Abbey Road, Llangollen, LL20 8SN

Cael Cyfarwyddiadau

Password reset link will be sent to your email