Allweddair
Categori
Lleoliad
Hidlo gan Amwynderau:

28 Dod o hyd i Ganlyniadau

Trefnu yn ôl

1 Gwalia Terrace, Oak Street, Llangollen, Denbighshire LL20 8NS

Mi rydym yn gwerthu amrywiaeth fawr o ceramics; wedi'i creu gan arbennigwyr ceramics unigol. Mi rydym yn arddangos gwaith gan llawer o creuwyr yng Nghymru...

Llangollen LL20 8DY, UK

Castell Dinas Brân yn gastell canoloesol lleoli o fewn y gwrthgloddiau o bryngaer o'r Oes Haearn cynharach a adeiladwyd yn ôl pob tebyg yn y...

Llangollen, Denbighshire LL20 8TA, UK

Llangollen Wharf is one of the major attractions in the North Wales market town of Llangollen and is now part of a World Heritage Site....

The Wild Pheasant Hotel & Spa, Berwyn Road, Llangollen, UK

The Wild Pheasant Hotel and Spa will offer you first class North Wales accommodation at the most reasonable prices....

The Sarah Ponsonby Arms, Mill Street, Llangollen, United Kingdom

Tafarn traddodiadol ger yr Afon Dyfrdwy yn Llangollen gyda dewis gwych o cwrw ac bwydlen sydd yn cynnwys amrywiaeth fawr o cigydd lleol, peis ac...

18 Bridge Street, Llangollen, Denbighshire LL20 8PF, United Kingdom

Cafodd Gwesty a Bar Gwin Gales ei creu yn 1977 gan Richard Gale. Gales yw'r bar gwin hynaf yng Nghymru, rhedwr gan Pip (mab Richard)....

Llangollen, United Kingdom

Mi rydem yn cwmni teuluol sydd yn delio hefo bwyd gwyllt.  Mae ein cynnyrch o wedi adlewyrchu y bwydydd gwyllt rydem yn hela o'r coedwigoedd...

Llangollen Wharf, Wharf Hill, Llangollen, United Kingdom

Mae teithiau Tynnu Cychod gyda Ceffylau wedi bod yn  weithredol o Glanfa Llangollen ers 1884 ac mae rwan yn un o'r atyniadau mwyaf sydd yn...

Chainbridge Hotel, Berwyn Road, Llangollen, United Kingdom

Wedi dyddio o 1828, Mae'r Chainbridge Hotel yn gwesty gwledig hanesyddol, gyda'i lleoliad unigryw ar ochr yr Afon Dyfrdwy, yn gorchwylio y pont cadwyn ac...

Chirk Marina, Chirk, United Kingdom

Mae'r Boathouse yn Chirk yn lleoliad hyfryd wedi canoli o gwmpas croeso cynnes ac bwydydd lleol wedi coginio yn gartrefol. Rydem wedi'i leoli ar dop...

Town Hall Stores, Castle Street, Llangollen, United Kingdom

Yn Bailey's rydem yn falch o'r ffaith ein fod yn chwilio am cynnyrch lleol o'r safon uchaf lle'n bosib, wedi adlewyrchu yn ein armwyiaeth o...

Market Street, Llangollen, United Kingdom

Mae Porter's yn 'delicatessen' teuluol o fewn y tref hyfryd o Llangollen yn y Dyffryn Dyfrdwy. Ein nod yw i casglu y caws, #charcuterie', bwyd...

Castle Street, Llangollen, LL20 8NU

Y Ganolfan Groeso yn Llangollen yw'r lle gorau i fynd am gyngor ar bob agwedd ar eich ymweliad â Sir Ddinbych....

Llangollen, LL20 8DD

Adeiladwyd yn 1201 a'i ddiddymu yn 1537 mae Abaty Glyn y Groes yn enghraifft ryfeddol o fywyd mynachaidd....

Hill Street, Llangollen, LL20 8AW

Fe drawsnewidiodd dwy ddynes a redodd i ffwrdd gyda'i gilydd ar droad y G18 y bwthyn hwn yn ffantasi gothig o wydr lliw a phaneli...

Y Capel, Castle Street, Llangollen, LL20 8NU

TREKsmart - tywyswyr cerdded bryniau a mynyddoedd cyfeillgar yn Llangollen....

Horseshoe Pass Summit, Llangollen, LL20 8DR

Mae Caffi PONDEROSA wedi ei leoli ar gopa'r Oernant enwog....

Abbey Road, Llangollen, LL20 8SW

Mae Pafiliwn Llangollen fyd-enwog yn cynnig cyfleusterau rhagorol addas i bob digwyddiad....

The Fringe Shed, Parade Street, Llangollen, LL20 8PW

Mae Llangollen Outdoors yn gwmni sydd yn cael ei redeg gan ffrindiau gyda chariad o'r awyr agored....

Pontcysyllte, Llangollen, LL20 7YR

Adeiladwyd Woodbank yn y 1790au fel y Swyddfa Lluniadu ar gyfer y peiriannydd byd-enwog Thomas Telford....

Llangollen, United Kingdom

Mae Glasgwm yn Dŷ Tref Fictoraidd, wedi’i leoli yn agos at dref hanesyddol Llangollen....

Llangollen

Mae Llangollen wedi bod yn un o gyrchfannau mewndirol mwyaf poblogaidd Cymru ers peth amser bellach....

Isallt, Berwyn Street, Llangollen, LL20 8NB

Hostel 4 seren yng nghanol Llangollen sy'n cynnig croeso cynnes i beicwyr. ...

Chapel Street, Llangollen, LL20 8NW

Yma yn Whitewater Active rydym yn cynnig llu o weithgareddau awyr agored ar draws Gogledd Cymru....

The Station, Abbey Road, Llangollen, LL20 8SN

Mae Rheilffordd Llangollen Llinell Rheilffordd Treftadaeth sy’n cael ei thynnu’n bennaf gan injan stêm, yn dechrau yng Ngorsaf Llangollen....