Allweddair
Categori
Lleoliad
Hidlo gan Amwynderau:

9 Dod o hyd i Ganlyniadau

Trefnu yn ôl

Rhyl

Mae’r Rhyl yn gyrchfan glan y môr Prydeinig traddodiadol. Ers sawl cenhedlaeth mae’n gyrchfan perffaith pan fyddwch eisiau teimlo’r tywod rhwng bysedd eich traed. ...

Rhuddlan

Mae’r man hwn, ger rhyd yr Afon Clwyd wedi bod yn fflachbwynt yn hanes Cymru ers 795OC....

Dyserth

Mae’r enw Dyserth wedi datblygu o’r Dissard gwreiddiol, sy’n golygu ‘cell meudwy’ a gafodd ei grybwyll yn Llyfr Domesday 1086....

St Asaph

Mae wedi bod yn lle pwysig ers canol y chweched ganrif pan sefydlodd offeiriad o’r Alban, Sant Cyndeyrn, fynachlog yma....

Prestatyn

Prestatyn oedd un o’r cyrchfannau glan y môr enwocaf yng Ngogledd Cymru ers i’r trenau gyrraedd yn 1848....

Corwen

Mae tref marchnad fechan Corwen wedi gwneud yn dda ers canrifoedd lawer....

Ruthin

Ond nid capsiwl amser pensaernïol yw Rhuthun. Mae’n dref marchnad go iawn sy’n dal i fod yn brysur yn y 21ain ganrif....

Llangollen

Mae Llangollen wedi bod yn un o gyrchfannau mewndirol mwyaf poblogaidd Cymru ers peth amser bellach....

Denbigh

Mae Dinbych yn lleoliad gwirioneddol ysblennydd - gyda’i chastell ar ben bryn creigiog gyda golygfeydd ar draws Dyffryn Clwyd....