Allweddair
Categori
Lleoliad
Hidlo gan Amwynderau:

47 Dod o hyd i Ganlyniadau

Trefnu yn ôl

Castle Street, Llangollen, LL20 8NU

Y Ganolfan Groeso yn Llangollen yw'r lle gorau i fynd am gyngor ar bob agwedd ar eich ymweliad â Sir Ddinbych....

47, High Street, Prestatyn, LL19 9AH

Yn sgrinio pob ffilm boblogaidd ddiweddaraf mewn 3D a 2D....

c/o Denbighshire Countryside Service, Loggerheads Country Park, nr Mold

Rhai o’r llwybrau beicio mynydd gorau yn y DU....

Park Road, Ruthin, LL15 1BB

Mae’r Ganolfan Celfyddydau Cymhwysol yn ailddatblygiad anhygoel a gynlluniwyd gan Sergison Bates, wedi’i leoli mewn gardd wedi'i thirlunio....

Beach Road West, Central Beach, Prestatyn, LL19 7EY

Y Nova yw prif atyniad i ymwelwyr a chanolfan hamdden Sir Ddinbych....

Loggerheads Country Park, nr Mold, CH7 5LH

Mae Bryniau Clwyd yn Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol (AONB)....

Llangollen, LL20 8DD

Adeiladwyd yn 1201 a'i ddiddymu yn 1537 mae Abaty Glyn y Groes yn enghraifft ryfeddol o fywyd mynachaidd....

Hill Street, Llangollen, LL20 8AW

Fe drawsnewidiodd dwy ddynes a redodd i ffwrdd gyda'i gilydd ar droad y G18 y bwthyn hwn yn ffantasi gothig o wydr lliw a phaneli...

Clwyd Street, Ruthin, LL15 1HP

Carchar Rhuthun ydi un o’r adeiladau mwyaf trawiadol yng Ngogledd Cymru a’r unig garchar yn null Pentonville a adeiladwyd yn bwrpasol, sydd ar agor i’r...

Castle Street, Ruthin, Ll15 1DP

Caiff pob un o 'saith oes' hanes Nantclwyd ei ail-greu mewn ystafelloedd wedi’u dodrefnu'n llawn. ...

LLeweni Parc, Mold Road, Denbigh, LL16 4BN

Ysgol Hedfan yn gweithredu teithiau gleiderau modur yn nyffryn Clwyd....

Y Capel, Castle Street, Llangollen, LL20 8NU

TREKsmart - tywyswyr cerdded bryniau a mynyddoedd cyfeillgar yn Llangollen....

Marine Lake, Wellington Road, Rhyl, LL18 1NL

Gan swyno ymwelwyr am dros 100 mlynedd, mae’r profiad hiraethus hwn yn addas i blant o bob oed....

Marine Road East, Prestatyn, LL19 7HS

Clwb Golff Prestatyn yw'r cwrs mwyaf gogleddol yng Nghymru ac wedi ei osod mewn 150 acer o dir di gyffwrdd....

Abbey Road, Llangollen, LL20 8SW

Mae Pafiliwn Llangollen fyd-enwog yn cynnig cyfleusterau rhagorol addas i bob digwyddiad....

Meliden Road, Rhuddlan, LL18 6LB

Mae ein cwrs pencampwriaeth yn Nyffryn Clwyd yn un o’r cyrsiau parcdir gorau yng Nghymru....

Llandyrnog, LL16 4LT

Mae’r eglwys o’r bymthegfed ganrif hon yn nodedig am ei Ffenestr Jesse sy'n dyddio o 1533....

Casgan Ditw, Llandegla, LL11 3AA

Mae gennym ddetholiad o lynnoedd stoc dda addas ar gyfer pob lefel o bysgotwr....

The Fringe Shed, Parade Street, Llangollen, LL20 8PW

Mae Llangollen Outdoors yn gwmni sydd yn cael ei redeg gan ffrindiau gyda chariad o'r awyr agored....

Ruthin

Bydd ymwelwyr yn cael eu gwobrwyo drwy weld y ffigyrau acrobat a gwerthfawrogi'r cyfeiriadau at fythau atgofion ac eiliadau hanesyddol eu dal yn y tyllau...

Coed Llandegla Forest, Ruthin Road, Llandegla, LL11 3AA

Un o’r llefydd gorau ar gyfer beicio mynydd yn yr DU, gyda llwybrau yn addas ar gyfer dechreuwyr, medr canol, rhediadau coch a du!...

Colomendy Industrial Estate, Rhyl Road, Denbigh, LL16 5TA

Busnes craidd Meifod ydi cynhyrchu dodrefn awyr agored o ansawdd. ...

Llannerch Park, St Asaph Road, St Asaph, LL17 0UY

Mae Allfa Siopa Tweedmill Siopa mewn tiroedd parc trawiadol ac yn gorchuddio 50,000 troedfedd sgwâr....

Chapel Street, Llangollen, LL20 8NW

Yma yn Whitewater Active rydym yn cynnig llu o weithgareddau awyr agored ar draws Gogledd Cymru....

The Airfield, Mold Road, Denbigh, LL16 4BN

Gwersi hedfan, Profiadau gyrru ifanc, Bushcraft, Pysgota, cerfio-pren a cherfluniau, dim ond rhai agweddau ar y parc gwledig yma a maes awyr....

Denbigh

Pymtheg milltir o bysgota am eogiaid, sewin a brithyll dugoch gwyllt ar yr Afon Clwyd....

The Station, Abbey Road, Llangollen, LL20 8SN

Mae Rheilffordd Llangollen Llinell Rheilffordd Treftadaeth sy’n cael ei thynnu’n bennaf gan injan stêm, yn dechrau yng Ngorsaf Llangollen....

Denbigh

Mae Sir Ddinbych yn gartref i rai o gestyll hynafol trawiadol....

High Street, St Asaph, LL17 0RD

Eglwys Gadeiriol Llanelwy yw Mam Eglwys Esgobaeth Llanelwy, un o chwech esgobaeth yr Eglwys yng Nghymru. ...

Glenrafon, Corwen, LL21 0HA

Mae gennym gerfluniau gwydr wedi'u gwneud â llaw ac anrhegion a wnaed â llaw arall ar gyfer pob achlysur gan gynnwys anifeiliaid gwydr, blodau a...

The Warren, Bodfari, Denbigh, LL16 4DT

Mae Bodfari yn fusnes coetir bach yn Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol Bryniau Clwyd....

Camddwr, Llandegla Road, Llanarmon-yn-Lal, CH7 4QX

Dyma brofiad bythgofiadwy - abselio i mewn i Geunant y Diafol....

East Parade, Rhyl

Wedi'i leoli ar lan y môr y Rhyl, mae Theatr y Pafiliwn yn cael ei reoli gan Gyngor Sir Ddinbych....

The Village, West Parade, Rhyl

Canolfan Groeso’r Rhyl yw'r lle gorau i fynd i gael cyngor ar bob agwedd ar eich ymweliad ag ardal arfordirol Sir Ddinbych....

East Parade, Rhyl

Mae SeaQuarium Rhyl yn lleoliad ar lan y môr agored ac yn eistedd ar arfordir hardd Gogledd Cymru....