Background Image

Sut i gyrraedd yma

Gallwch ddefnyddio’n map i ddechrau darganfod Sir Ddinbych. Rydym ni wedi rhoi rhai o’r uchafbwyntiau arno, ond mae digonedd mwy i’w weld a’i wneud. Mae’n syndod mor hawdd yw dod yma, yn gyfleus gyda gwibffordd yr A55 i’r gorllewin, yr M62 tua’r dwyrain, yr M53 a’r M56 tua’r gogledd a’r A5 a’r M54 tua’r de. Mae Lerpwl, Manceinion a Birmingham oll yn llai na 2 awr i ffwrdd, a hyd yn oed Llundain a Glasgow ddim yn rhy bell.

Arwyddion ffordd

Wrth deithio o gwmpas Sir Ddinbych, fe welwch fod ein harwyddion ffordd yn ddwyieithog, yn cynnig enwau llefydd a chyfarwyddiadau yn Gymraeg a Saesneg.

Ar y ffordd

Mae Sir Ddinbych o fewn cyrraedd hawdd i’r rhwydwaith draffyrdd genedlaethol, a gyda gwasanaeth prif ffyrdd da, yn cynnwys Gwibffordd yr A55 a ffordd yr A5 o Lundain i Gaergybi. Mae Bysus National Express yn gwasanaethu llawer o’n trefi ni, ac rydym yn cynnig rhwydwaith helaeth o gludiant cyhoeddu.

www.nationalexpress.com – i gael amserlenni, llwybrau teithio a chostau bysus National Express, gyda chynigion arbennig a’r newyddion diweddaraf.

Ar y rheilffordd

Mae gan Sir Ddinbych rwydwaith reilffyrdd wych, gyda chysylltiadau o Lundain, Caergybi, Caer a Manceinion. Gallwch gael trên cyflym i’r rhanbarth ac wedyn ddarganfod y leiniau trên llai lle cewch edrych yn hamddenol ar olygfeydd ffantastig.

www.virgintrains.co.uk
www.nationalrail.co.uk
www.arrivatrainswales.co.uk
www.borderlandsline.com

National Rail Enquiries – 08457 48 49 50
Yn Gymraeg – 0845 60 40 500

Gwasanaeth awyr

Mae Maes Awyr Rhyngwladol Manceinion a Maes Awyr John Lennon Lerpwl lai nag awr o daith yn y car o Sir Ddinbych. Mae’r ddau faes awyr yn cynnig cysylltiadau cludiant cyhoeddus da i drefi yn y rhanbarth.

www.manchesterairport.co.uk
www.liverpooljohnlennonairport.com

I gael gwybodaeth fanwl a ffeithiau diddorol am yr hyn y gallwch chi ei wneud a’i weld pan fyddwch chi’n ymweld phrif drefi Sir Ddinbych, darllenwch ein llyfrynnau PDF sy’n cynnwys gwybodaeth am Ddinbych, Rhuthun, Llangollen, Llanelwy, Corwen a Rhuddlan: y llyfrynnau delfrydol os ydych chi’n ymweld Sir Ddinbych neu os oes arnoch chi eisiau dysgu rhywbeth newydd..

Password reset link will be sent to your email