Background Image

Ymgolli dy hun yn Gogledd Cymru

Beth?

Ymgyrch i farchnata cyrchfannau ydy Ymgolli dy Hun i annog pobl i ymweld â Gogledd Cymru. Bydd yr ymgyrch yn cychwyn ym mis Hydref 2018 ac yn para tan ddiwedd Mawrth 2019. Y nod yw ysgogi pobl i ymweld â Gogledd Cymru yn ystod misoedd y gaeaf.

Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy sy’n cynnal y prosiect ar ran Partneriaethau Rheoli Cyrchfannau Conwy, Gwynedd, Cyngor Sir Ynys Môn a Gogledd Ddwyrain Cymru – sy’n cynnwys Sir Ddinbych, Sir y Fflint a Wrecsam. Mae’n cael ei ariannu gan y Gronfa Ymgysylltu Twristiaeth Ranbarthol. Mae’r cytundeb marchnata wedi’i ddyfarnu i Grŵp Cyfryngau a Digwyddiadau Orchard.

 

Pecyn Busnes

 

Pwer Bwynt

 

Lawrlwythwch Graffegau Cymdeithasol

 

Pam?

Mae Gogledd Cymru yn unigryw. Yn ôl Lonely Planet, dyma un o’r mannau gorau YN Y BYD i ymweld…

Mae llawer o ymwelwyr yn gwybod beth sydd ar gael yn ystod misoedd yr haf. Rydym am chwalu’r myth ‘haf yn unig’ a gwneud yn siŵr fod pobl yn gwybod am y pethau gwych sydd ar gael i ymwelwyr eu gwneud yng Ngogledd Cymru yn ystod y gaeaf hefyd. Mae digonedd o brofiadau unigryw a pherlau cudd ar gael, sy’n ei gwneud yn lle perffaith i ddod am ddiwrnod neu ar wyliau y gaeaf hwn.

 

 

Password reset link will be sent to your email