Background Image

Crwydro Dyserth

Mae pentref Dyserth yn gorwedd islaw llethrau Moel Hiraddug – sydd wedi`i ddynodi`n Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol ers 1985. Mae`r enw Dyserth wedi datblygu o`r `Dissart` gwreiddiol, sy`n golygu “cell meudwy” ac a grybwyllwyd yn Llyfr Domesday yn 1086.

 

Lawrlwytho

 

 

Password reset link will be sent to your email