Background Image

Diwrnod yn y sba

Eisiau diwrnod ymlaciol?

Nid oes angen i chi deithio’n bell i gael diwrnod sba hamddenol, mae Sir Ddinbych yn gallu’ch helpu:

 


 

Sba’r Springs, Llanrhaeadr

 

 

Ar gyrion pentref prydferth Llanrhaeadr (rhwng Rhuthun a Dinbych). Mae Sba’r Springs yn lleoliad perffaith i ymlacio o fewn man llonydd. Gyda thriniaethau wyneb, dwylo a thraed Thalgo, a Thriniaeth Gyfannol, gallwch gael cyfle i gael eich cefn atoch.
A gyda brecinio, cinio a the’r prynhawn yn y bwyty, yna gallwch dreulio diwrnod cyfan yn Sba’r Springs.

 

Gwesty a Sba Castell Rhuthun, Rhuthun

 

 

 

Diwrnod sba mewn castell hanesyddol…nawr dyma brofiad diwrnod sba unigryw. Gyda gwyliau sba gwahanol i ddewis ohonynt, gallwch wneud eich diwrnod sba yn arhosiad dros nos o fewn tref farchnad hyfryd Rhuthun.
Os ydych yn bwyta allan yn y dref neu ym mwyty’r castell, mae Castell Rhuthun yn cynnig gwyliau sba rhamantus a hudolus

 

Gwesty a Sba’r Wild Pheasant, Llangollen

 

 

Mae Gwesty a Sba’r Wild Pheasant gyda sba sy’n cynnig pwll hydrotherapi cynnes, gydag effeithiau thermol a ffrydiau pwerus, a fydd yn eich helpu i anghofio am straen bywyd a thensiwn cyhyrol. Gan wneud i chi deimlo’n gwbl ymlaciol ac wedi’ch adfywio.
Bydd y Sawna’n helpu i gael gwared ar docsinau, yn rhoi hwb i’r system imiwnedd, wrth wella cylchrediad a rhoi rhyddhad o boenau a churiau cyhyrol.
A gyda thref brydferth Llangollen yn yr ardal, dyma’r esgus perffaith i wneud penwythnos ohoni.

 

Tŷ Gwledig a Sba Oriel, Llanelwy

 

 

 

Mae Sba Iechyd Oriel ar dir Gwesty Gwledig Oriel, a agorodd yng nghanol 2003, a gyda’i ddodrefn cyfoes ac amrywiaeth o driniaethau harddwch a gweithgareddau, mae yma glwb hollol unigryw yn y rhan hon o Ogledd Cymru.

 

Sba Elegance, Llangollen

 

 

 

Ydych chi eisiau cael gwared ar densiynau’r diwrnod mewn awyrgylch cwbl hamddenol?
Mae Sba Elegance yng Ngwesty Gwledig y White Waters yn nyffryn anhygoel Llangollen, gydag ystafelloedd therapi modern ond tawel, sy’n eich gadael i fwynhau diwrnod gwych. Byddwch yn gadael Sba Elegance yn teimlo fel eich bod wedi’ch adfywio’n feddyliol ac yn gorfforol.

Password reset link will be sent to your email