Background Image

Sut i adio eich busnes

Mae gosod eich busnes ar wefan Darganfod Sir Ddinbych yn rhad ac am ddim. Ychwanegwch eich atyniad, lle i aros neu fwyta ar ein cyfeirlyfr a chymerwch fantais ar ein marchnata am ein eich busnes.

1.

Cofrestru a/neu Mewngofnodi

Os nad ydych chi eisoes wedi cofrestru gyda ni, ewch i’r dudalen ‘Mewngofnodi’ a chliciwch ar y ddolen ‘Cofrestru’. Crëwch enw defnyddiwr sydd o leiaf 6 nod o hyd a theipiwch eich cyfeiriad e-bost. Bydd cyfrinair yn cael ei anfon ar e-bost atoch er mwyn i chi ddychwelyd i’r wefan a ‘Mewngofnodi’ gyda’ch enw defnyddiwr a chyfrinair.
2.

Ychwanegu Lluniau a Manylion

Ar ôl cofrestru, ychwanegwch eich manylion

Pan fydd eich disgrifiad a’ch lluniau yn barod, ewch i’r opsiwn ‘Rhestru Busnes Newydd’ yn eich cyfrif.
Llenwch y ffurflen – yn benodol:

  • Enw’r Busnes/Gweithgaredd
  • Disgrifiad
  • Crynodeb
  • Llun
  • Cyfeiriad (eich tref agosaf yn Sir Ddinbych)
  • Gosodwch eich pin ar y map
  • Categori Busnes/Gweithgaredd  (Drwy ddewis naill ai llety, bwyty neu weithgaredd bydd y meysydd priodol yn agor, megis manylion cysylltu ac ati. Sicrhewch eich bod yn ychwanegu lluniau i’r Oriel Luniau)
  • Pecyn Busnes/Gweithgaredd – cliciwch ar AM DDIM

Pan fyddwch chi’n hapus, cliciwch ar ‘Ychwanegu Busnes/Gweithgaredd’, a bydd ein tîm yn gwirio eich cofnod. Byddwn yn creu fersiwn Gymraeg o’ch tudalen ac yn ei llwytho i’r wefan.

3.

Cael Darganfod gan Bobl

Mae angen i chi wneud dim byd mwy

Mwynhewch y manteision o fod yn rhan o wefan Darganfod Sir Ddinbych. Cofiwch ddiweddaru eich cofnod yn rheolaidd gyda’ch prisiau diweddaraf, amseroedd agor a manylion cysylltu i sicrhau eich bod yn gwneud y mwyaf o’r wefan.
CREU EICH RHESTR

Password reset link will be sent to your email