Background Image
Specification

Adeiladwyd Eglwys Sant Pedr yn 1310, ac mae’n un o eglwysi nodweddiadol Sir Ddinbych sydd a dau gorff adeiladol yn perthyn iddo. Ychwanegwyd y toeau pren hyfryd sydd wedi’u harddurno yn gynnar yn y 16eg ganrif, ond codwyd y meindwr tal, sy’n ymddangos i’ch dilyn chi wrh i chi gerdded o amgylch y dref, ganlyniad i “adferiad” Fictoraidd. Mewn cornel dawel ger yr eglwys fe ddowch o hyd i’r eluendai a warddolwyd gan Gabriel Goodman yn 1590.

Password reset link will be sent to your email