Background Image
Clwyd Street, Ruthin, LL15 1HP
Specification

Carchar Rhuthun, enillydd Trysor Cudd Croeso Cymru 2016, yw’r unig garchar mewn dull Pentonville wedi’i adeiladu’n arbennig, sy’n agored i’r cyhoedd fel atyniad treftadaeth. Treuliwch amser yn archwilio pob twll a chornel a dysgu am fywyd yn y system garchardai Fictoraidd. Dewch i weld sut y gweithiodd y carcharorion yn eu bywyd bob dydd; beth oeddent yn ei fwyta, sut roeddent yn gweithio, a’r cosbau a gawsant. Archwiliwch y celloedd, gan gynnwys y gell gosbi, y gell dywyll a chell y grog. Dewch i ddysgu am yr Houdini Cymreig ac am William Hughes, y dyn olaf i gael ei grogi yn y carchar.

Clwyd Street, Ruthin, LL15 1HP

Cael Cyfarwyddiadau

Password reset link will be sent to your email