Background Image

Capel Rhug ac Eglwys Llangar

Corwen
Galwch ni unrhyw amser 01490 412025
Specification

Adeiladwyd Capel Rhug fel capel preifat ar gyfer y Cyrnol William Salisbury yn 1637. Mae ar dir hyfryd ac mae ei ymddangosiad didaro yn cuddio’r ffaith ei fod yn gartref i rai enghreifftiau gwych o ffitiadau crefyddol cywrain.

Mae Eglwys Llangar gerllaw ac yn cynnig cipolwg ar addoli canoloesol. Unwaith eto gydag addurniadau a ffitiadau wedi’u cadw’n dda, mae hwn yn drysor i’w weld.

Password reset link will be sent to your email