Background Image
Specification

Mae pob un o ‘saith oes’ hanes Nantclwyd yn cael eu hail-greu mewn ystafelloedd wedi’u dodrefnu’n llawn. Caiff ymwelwyr eu tywys yn ôl mewn amser o 1942 i 1435 ar daith ddiddorol o sut roedd y tŷ a’i breswylwyr yn byw yn ystod yr amseroedd hynny. Hefyd dewch i weld ein hystlumod pedol lleiaf yn ein hatig drwy’r Camera Ystlumod! Bydd cwis a chyfryngau rhyngweithiol yn eich helpu i ddysgu mwy.

Castle Street, Ruthin, Ll15 1DP

Cael Cyfarwyddiadau

Password reset link will be sent to your email