Background Image

Llyn Brenig Visitor Centre Cafe

Llyn Brenig, Cerrigydrudion, LL21 9TT
Galwch ni unrhyw amser 01490 420 463
Specification
Wi-Fi Restaurant

Mwynhewch ddiod braf neu bryd blasus yng Nghaffi Llyn Brenig. Mae’r caffi’n cynnig golygfa banoramig dros y llyn a’r ardal gyfagos a dyma’r lle perffaith i ddechrau neu orffen taith gerdded neu antur ar gefn beic. Mewn tywydd braf (neu os ydych chi’n fodlon mentro), cewch fwyta’n agosach fyth at y llyn ar falconi’r caffi. Rydyn ni’n ceisio defnyddio cymaint o gynnyrch lleol Cymreig â phosibl ac yn coginio cymaint ag y gallwn ni ar y safle. Mae gan y staff ddawn pobi, ac os nad ydych chi wedi blasu Bara Brith Llyn Brenig erioed, mae’n hen bryd i chi alw draw!

Llyn Brenig, Cerrigydrudion, LL21 9TT

Cael Cyfarwyddiadau

Password reset link will be sent to your email