Background Image

Cronfa Ddŵr a Chanolfan Ymwelwyr Llyn Brenig

Llyn Brenig, Cerrigydrudion, LL21 9TT
Galwch ni unrhyw amser 01490 420 463
Specification
Wi-Fi

Mae gan Lyn Brenig lawer i’w gynnig! I ddechrau, mae’n bysgodfa o safon, a gall pysgotwyr ddewis llogi cwch i bysgota, neu brynu hawlen i bysgota o’r lan. Rhwng mis Mawrth a mis Hydref, mae’r llyn yn llawn o Frithyll Seithliw, gan ddarparu her i bysgotwyr â phlu. Gallwch logi beiciau mynydd, ac mae yna filltiroedd o lwybrau beicio a llwybrau cerdded i’w harchwilio. Os ydych chi’n teimlo’n anturus, gallwch ddilyn y llwybr sy’n cysylltu i goedwig Llyn Alwen. Mae Llyn Alwen yn llai na Llyn Brenig, ac mae’n llawn o bysgod, ac yma fe allwch chi ddefnyddio troellblu a phryfed genwair wrth bysgota. Mae llwybrau’r Alwen yn rhai sydd yn fwy mynyddig ac yn fwy serth, gan eich arwain yn nôl mewn cylch i’r Ganolfan Ymwelwyr. Yn y Ganolfan mae yna gaffi sydd â golygfeydd a theisennau gwych.

 

Llyn Brenig, Cerrigydrudion, LL21 9TT

Cael Cyfarwyddiadau

Password reset link will be sent to your email