Background Image
Castle Street, Llangollen, LL20 8NU
Galwch ni unrhyw amser 01978 860828
Llangollen@nwtic.com
Specification

Y Ganolfan Groeso yn Llangollen yw’r lle gorau i fynd am gyngor ar bob agwedd ar eich ymweliad â Sir Ddinbych. Gallant gynnig gwybodaeth am lety, digwyddiadau a manylion teithio i wneud y gorau o’ch ymweliad.

Ar agor bob dydd o 9.30am hyd at 5pm, 4.30pm ar ddydd Sul. Yn y gaeaf, ar agor bob dydd ar wahân i ddydd Iau a dydd Sul, o 10am tan 5pm.

Castle Street, Llangollen, LL20 8NU

Cael Cyfarwyddiadau
Proffiliau Cymdeithasol

Password reset link will be sent to your email