Background Image
Call us: 01745 888929. Open sevens days: 9am-6pm Beach Road West, Prestatyn, United Kingdom
Galwch ni unrhyw amser 01745 888929
Seven days: 9am-6pm Available for private functions. giusto@novaprestatyn.co.uk
Specification
Wi-Fi Restaurant

Mae Tafarn ac Bwyty Giusto wedi leoli yn Nova Prestatyn gyda golygfeydd hyfryd o’r Mor Iwerydd.
Mwynhewch bwyd a diod gwych trwy’r dydd tra’n cymryd fewn y golygfa o traeth Prestatyn. Ymlaciwch tra’n bwyta brecwast, cinio hyfryd gyda ffrindiau neu’r teulu ac bwytwch bwyd noswaith gyda’r haul yn machlud yn y cefndir.

Mae gan Guisto amrywiaeth mawr o bwyd blasus, prydiau bychain ac pwdinau i ddewis o. Mae yna bwyd ‘Black Rock’ wedi’i grilio ar y bwydlen, wedi paratoi yn berffaith ar cerrig poeth sydd yn cael ei rhoi ar eich bwrdd – bwyty cyntaf i gwneud hyn yng Nghymru. Rydem yn derbyn archebion ar gyfer partion hefyd: ffoniwch 01745 888929 ar gyfer mwy o wybodaeth. Rydech am gael croeso cynnes os rydech am ddod i fwyta neu pigo am ddiod cyflym.

Beach Road West, Prestatyn, United Kingdom

Cael Cyfarwyddiadau
Proffiliau Cymdeithasol

Password reset link will be sent to your email