Background Image

Crown Inn Pub and Campsite

Pub, campsite, beer garden, restaurant, Llanfihangel Glyn Myfyr, United Kingdom
Galwch ni unrhyw amser +44 (0)1490 420209
info@thecrowninn.wales
Specification
Wi-Fi Free Parking Restaurant

Tafarn glan yr afon Hanesyddol Gradd II gyda safle gwersyll.  Concell y coed peth cyntaf yn y bore, ystlumod yn y noswaith ac tylluanod yn y nos. Ardal gwledig ac heddychol. Mynediad i ceir ar gael trwy rhyd, yn darparu amgylchedd saff ac preifat gyda llwybrau coedwig ar gael o’ch blaen. Caniateir  meysydd tan ar y safle ac mi rydem yn croesawu cwn. Ymlaciwch gyda bwyd cartrefl ac cwrw cymreig yn y nos wrth ymyl tan cynnes.

Llanfihangel Glyn Myfyr, United Kingdom

Cael Cyfarwyddiadau
Proffiliau Cymdeithasol

Password reset link will be sent to your email