Allweddair
Categori
Lleoliad
Hidlo gan Amwynderau:

31 Dod o hyd i Ganlyniadau

Trefnu yn ôl

Prestatyn, Ll19 7UT

Mae Maes Carafannau Tan-Y-Don wedi’i swatio rhwng traethau tywodlyd godidog Prestatyn....

Pontcysyllte, Llangollen, LL20 7YR

Adeiladwyd Woodbank yn y 1790au fel y Swyddfa Lluniadu ar gyfer y peiriannydd byd-enwog Thomas Telford....

Ruthin Road, Llanferres, CH7 5SN

The Druid Inn, Llanferres, tafarn wledig draddodiadol wedi ennill gwobrau Croeso Cymru, gyda 6 o ystafelloedd ensuite....

Bryn Saith Marchog, Corwen, LL21 9SB

Hen felin wedi ei thrawsnewid yw Hafannedd ar lan yr Afon Clwyd gyda dwy uned hunanarlwyo....

Llandrillo, LL21 0SY

Mae Parc Gwyliau Cilan wedi ei leoli ar gyrion pentref hardd Llandrillo....

October Farm, Ruthin, LL15 2US

Bwthyn mawr hunanarlwyo pum seren BCC, i gyd ar un lefel....

Carrog, Corwen

Mae'r safle tawel, gwastad hwn ar agor drwy'r flwyddyn ac yn ddim ond saith milltir o Langollen....

Llangollen, United Kingdom

Mae Glasgwm yn Dŷ Tref Fictoraidd, wedi’i leoli yn agos at dref hanesyddol Llangollen....

Llanfair Dyffryn Clwyd, Ruthin, LL15 2EE

Mae Gwesty Eyarth Station, hen rheilfordd orsaf, wedi ei lleoli yng nghanol prydferthwch cefn gwald ar gyrion tref Rhuthun....

23, East Parade, Rhyl, LL18 3AL

Mae Gwesty'r Pier yn dy tref 10 ystafell wely ar bromenad Y Rhyl sydd wedi enill sawl gwobr....

Llandyrnog Road, Bodfari, Denbigh, LL16, 4HU

Mae Tŷ Cam (The Crooked House) yn ydlofft o’r 18fed ganrif....

Bontuchel, Ruthin, LL15 2DE

Mae Two Rivers yn swatio mewn ardal hyfryd ger tref Rhuthun....

Efenechtyd,Ruthin, LL15 2LP

Mae Plas Efenechtyd Cottage, ger Rhuthun, yn cynnig cysur 4 seren mewn lleoliad gwledig....

London Road, Corwen, LL21 0DR

Plas Derwen, plasty hanesyddol Gwely a Brecwast a osodwyd yn 4 acer o goetir edrych dros yr afon Dyfrdwy....

Llandrillo, Corwen, LL21 0SN

Parc carafannau sefydlog darluniaidd ydy Hendwr lle fedrwch chi brynu eich cartref gwyliau eich hun i’w ddefnyddio pryd bynnag y hoffech chi....

Nantglyn, LL16 5PE

Mae Melin Segrwyd yn llety gwyliau hunanarlwyo wedi’i leoli ar lan yr afon Ystrad....

Tan Yr Allt, Maerdy, Corwen, LL21 0NT

Mae'r bwthyn yn rhan o fferm hanesyddol yn dyddio o'r 18fed ganrif....

Llanrhaeadr, Denbigh, LL16 4NW

Mae'r llety yn dod gyda chegin llawn offer, ystafell fyw ac un ystafell wely ddwbl gydag ystafell ymolchi en-suite....

Llandegla, LL11 3AF

Mae safle gwersylla Llyn Rhys y ganolfan ddelfrydol ar gyfer beicwyr mynydd a cherddwyr....

London Road, Corwen, LL21 0DP

Mae'r eiddo rhestredig Gradd II hwn wedi cael ei adnewyddu gyda chariad ac mae'r canlyniad yn gorlifo â hanes, ansawdd a chysur....

Beach Road East, Prestatyn, LL19 7LG

Mae gan Westy’r Beaches Hotel olygfeydd trawiadol o Fôr Iwerddon a Bryniau Prestatyn....

72 Meliden Road, Prestatyn, North Wales LL19 9SE

Dau Fwthyn Gwyliau Moethus ym Mhrestatyn....

Isallt, Berwyn Street, Llangollen, LL20 8NB

Hostel 4 seren yng nghanol Llangollen sy'n cynnig croeso cynnes i beicwyr. ...