Allweddair
Categori
Lleoliad
Hidlo gan Amwynderau:

34 Dod o hyd i Ganlyniadau

Trefnu yn ôl

Ruthin LL15 1BB, United Kingdom

Caffi R, rhan annatod o Ganolfan Grefftau Rhuthun. Y lle perffaith i gymryd amser i ymlacio a mwynhau coffi ffres neu chwpaned o de - gyda...

Rhyl LL18 1LG, United Kingdom

Mae Ty Churchill yn Adeilad Gradd II ac Eglwys wedi adfer gyda 3 lloft moeddus fel B&B ac wedi ennill gradd 4 seren gyda Croeso...

The Sarah Ponsonby Arms, Mill Street, Llangollen, United Kingdom

Tafarn traddodiadol ger yr Afon Dyfrdwy yn Llangollen gyda dewis gwych o cwrw ac bwydlen sydd yn cynnwys amrywiaeth fawr o cigydd lleol, peis ac...

18 Bridge Street, Llangollen, Denbighshire LL20 8PF, United Kingdom

Cafodd Gwesty a Bar Gwin Gales ei creu yn 1977 gan Richard Gale. Gales yw'r bar gwin hynaf yng Nghymru, rhedwr gan Pip (mab Richard)....

Llangollen LL20 7LP, UK

Mae llety Llangollen Barns yn bythynnod gwyliau hunan-arlwyo ac wedi'i cuddio yn ein mynyddoedd ger y tref poblogaidd o Llangollen, Gogledd Cymru. Rydem hefo 2 bwthyn...

Llangollen, United Kingdom

Mi rydem yn cwmni teuluol sydd yn delio hefo bwyd gwyllt.  Mae ein cynnyrch o wedi adlewyrchu y bwydydd gwyllt rydem yn hela o'r coedwigoedd...

Melyd Avenue, Prestatyn LL19 8RN, United Kingdom

Rydech yn chwilio am weddtillion o Brydain yn ystod y Cyfnod Rhufeinig sy'n parhau i fodoli ac sydd bron i ddwy fil o flynyddoedd oed....

High Street, Prestatyn LL19 9AY, United Kingdom

Adeiladwyd Capel Bresbyteraidd Rehoboth Cymru ym 1863 gydag estyniadau mawr ym 1894. Mae'n enghraifft wych o gapel Cymraeg ar dro'r ganrif. Gyferbyn y siop o'r enw...

High Street, Prestatyn LL19 9BN, United Kingdom

Fe arweinodd y twf cyflym ym Mhrestatyn i greadigaeth plwyf newydd - ac eglwys blwyf ysblennydd i gyd-fynd a hynny. Er tydi Eglwys Crist erioed...

High Street, Saint Asaph LL17 0RG, United Kingdom

Datblygodd Llanelwy o amglych mynchlog ar lan yr afon Elwy, wedi'i sefyldu gan Sant Cynderyn, a elwir hefyd yn Mungo, yn 560AD - a'i adael...

Adeiladwyd Eglwys Sant Pedr yn 1310, ac mae'n un o eglwysi nodweddiadol Sir Ddinbych sydd a dau gorff adeiladol yn perthyn iddo. Ychwanegwyd y toeau...

Llangollen Wharf, Wharf Hill, Llangollen, United Kingdom

Mae teithiau Tynnu Cychod gyda Ceffylau wedi bod yn  weithredol o Glanfa Llangollen ers 1884 ac mae rwan yn un o'r atyniadau mwyaf sydd yn...

Chainbridge Hotel, Berwyn Road, Llangollen, United Kingdom

Wedi dyddio o 1828, Mae'r Chainbridge Hotel yn gwesty gwledig hanesyddol, gyda'i lleoliad unigryw ar ochr yr Afon Dyfrdwy, yn gorchwylio y pont cadwyn ac...

Chirk Marina, Chirk, United Kingdom

Mae'r Boathouse yn Chirk yn lleoliad hyfryd wedi canoli o gwmpas croeso cynnes ac bwydydd lleol wedi coginio yn gartrefol. Rydem wedi'i leoli ar dop...

Town Hall Stores, Castle Street, Llangollen, United Kingdom

Yn Bailey's rydem yn falch o'r ffaith ein fod yn chwilio am cynnyrch lleol o'r safon uchaf lle'n bosib, wedi adlewyrchu yn ein armwyiaeth o...

Market Street, Llangollen, United Kingdom

Mae Porter's yn 'delicatessen' teuluol o fewn y tref hyfryd o Llangollen yn y Dyffryn Dyfrdwy. Ein nod yw i casglu y caws, #charcuterie', bwyd...

19 Well Street, Ruthin, United Kingdom

Rydem yn darparu dillad tu allan, esgidiau ac cyfarpar o'r answadd uchaf. Os rydech yn edrych am siaced gwrth-ddwr ar gyfer dringo'r Wyddfa neu par...

Beach Road West, Prestatyn, United Kingdom

Mae Tafarn ac Bwyty Giusto wedi leoli yn Nova Prestatyn gyda golygfeydd hyfryd o'r Mor Iwerydd....

London Road, Corwen, United Kingdom

Agorwyd Amgueddfa Corwen yn 2015 ac rydem rwan ar ein trydydd blwyddyn. Mae yn cael ei rhedeg gan gwirffoddolwyr o'r elusen, Cymdeithas Treftadaeth ac Diwylliant...

Corwen, United Kingdom

Creuwch antur eich hun wrth campio o dan y ser ac paratoiwch eich bwyd eich hun. Neu ymunwch a ni ar gyfer prynhawn o gweithgareddau...

High Street, Llandrillo, LL20 0TL

Mae'r Dudley Arms yn darparu bwyd gwych, lletygarwch a chyfoeth o gymeriad mewn lleoliad syfrdanol....

Ruthin Road, Loggerheads, nr Mold, CH7 5LH

"The Loggs", fel mae pawb yn galw ni, yn gymysgedd eclectig o'r hen a'r newydd....

Horseshoe Pass Summit, Llangollen, LL20 8DR

Mae Caffi PONDEROSA wedi ei leoli ar gopa'r Oernant enwog....

HOLYWELL ROAD, RHUALLT, LL17 0AW

Yn y White House gallwch fwynhau bwyd a diod wych gyda rhywbeth i demtio pawb....

Llanarmon-yn-Ial

Y siop pentref cymunedol Llanarmon-yn-Iâl yn cael ei rhedeg gan wirfoddolwyr ac wedi bod ar agor ar gyfer busnes ers mis Ionawr at 2013....

Loggerheads Country Park, Ruthin Road, Mold, CH7 5LH

Caffi ym Mharc Gwledig Loggerheads yn cynnig bwyd ffres, lleol, cartref, tymhorol....

Llangynhafal, LL16 4LN

Yn swatio wrth droed Bryniau Clwyd, tua 4 milltir o Ruthun a Dinbych, mewn ardal o harddwch naturiol eithriadol y gorweddai'r Llew Aur....

4 Ffordd Talargoch, Meliden, LL19 8LA

Mae'r Red yn dafarn draddodiadol sy'n cynnig amrywiaeth o gwrw, gwinoedd a bwyd cartref gwych....

Village Road, Maeshafn, CH7 5LR

Tafarn bach traddodiadol ynghyd â bwyd hyfryd, cwrw casgen gain a phobl leol gyfeillgar....

Ffordd Rhiw Ial, Llanarmon-yn-Ial, Ruthin, CH7 4QE

Ty Rhudd traddodiadol yng nghanol y gymuned a chalon pentref prydferth Llanarmon-yn-iâl, Gogledd Cymru....

Coed llandegla Forest, Ruthin Road, Llandegla, LL11 3AA

y mae Oneplanet Adventure yn cynnig popeth y byddech yn disgwyl o ganolfan beicio mynydd rhagorol....