Allweddair
Categori
Lleoliad
Hidlo gan Amwynderau:

7 Dod o hyd i Ganlyniadau

Trefnu yn ôl

Llangollen LL20 8DY, UK

Castell Dinas Brân yn gastell canoloesol lleoli o fewn y gwrthgloddiau o bryngaer o'r Oes Haearn cynharach a adeiladwyd yn ôl pob tebyg yn y...

Castle Street, Rhuddlan, Rhyl LL18 5AD, UK

Parhaodd y castell yn ffyddlon i egwyddor y cyfod Edwardaidd o gael mynediad o'r môr Daw’r enw ‘Rhuddlan’ o ‘rhudd’ sef yr hen air Cymraeg am...

Castle Hill, Denbigh LL16 3NB, UK

Nodwedd wychaf Castell Dinbych yw ei borthdy mawr gyda’i dri thŵr trawiadol. Am ennyn diddordeb hanesydd? Soniwch am borthdy mawr tri thŵr Castell Dinbych. Un o...

Melyd Avenue, Prestatyn LL19 8RN, United Kingdom

Rydech yn chwilio am weddtillion o Brydain yn ystod y Cyfnod Rhufeinig sy'n parhau i fodoli ac sydd bron i ddwy fil o flynyddoedd oed....

High Street, Prestatyn LL19 9AY, United Kingdom

Adeiladwyd Capel Bresbyteraidd Rehoboth Cymru ym 1863 gydag estyniadau mawr ym 1894. Mae'n enghraifft wych o gapel Cymraeg ar dro'r ganrif. Gyferbyn y siop o'r enw...

High Street, Prestatyn LL19 9BN, United Kingdom

Fe arweinodd y twf cyflym ym Mhrestatyn i greadigaeth plwyf newydd - ac eglwys blwyf ysblennydd i gyd-fynd a hynny. Er tydi Eglwys Crist erioed...