Allweddair
Categori
Lleoliad
Hidlo gan Amwynderau:

16 Dod o hyd i Ganlyniadau

Trefnu yn ôl

Llangollen LL20 8DY, UK

Castell Dinas Brân yn gastell canoloesol lleoli o fewn y gwrthgloddiau o bryngaer o'r Oes Haearn cynharach a adeiladwyd yn ôl pob tebyg yn y...

Castle Street, Rhuddlan, Rhyl LL18 5AD, UK

Parhaodd y castell yn ffyddlon i egwyddor y cyfod Edwardaidd o gael mynediad o'r môr Daw’r enw ‘Rhuddlan’ o ‘rhudd’ sef yr hen air Cymraeg am...

Castle Hill, Denbigh LL16 3NB, UK

Nodwedd wychaf Castell Dinbych yw ei borthdy mawr gyda’i dri thŵr trawiadol. Am ennyn diddordeb hanesydd? Soniwch am borthdy mawr tri thŵr Castell Dinbych. Un o...

High Street, Saint Asaph LL17 0RG, United Kingdom

Datblygodd Llanelwy o amglych mynchlog ar lan yr afon Elwy, wedi'i sefyldu gan Sant Cynderyn, a elwir hefyd yn Mungo, yn 560AD - a'i adael...

This is the smallest ancient cathedral in Britain - just 182 feet long and 68 feet wide. But this hasn't stopped it getting into trouble....

Adeiladwyd Eglwys Sant Pedr yn 1310, ac mae'n un o eglwysi nodweddiadol Sir Ddinbych sydd a dau gorff adeiladol yn perthyn iddo. Ychwanegwyd y toeau...

Llangollen, LL20 8DD

Adeiladwyd yn 1201 a'i ddiddymu yn 1537 mae Abaty Glyn y Groes yn enghraifft ryfeddol o fywyd mynachaidd....

Hill Street, Llangollen, LL20 8AW

Fe drawsnewidiodd dwy ddynes a redodd i ffwrdd gyda'i gilydd ar droad y G18 y bwthyn hwn yn ffantasi gothig o wydr lliw a phaneli...

Clwyd Street, Ruthin, LL15 1HP

Carchar Rhuthun ydi un o’r adeiladau mwyaf trawiadol yng Ngogledd Cymru a’r unig garchar yn null Pentonville a adeiladwyd yn bwrpasol, sydd ar agor i’r...

Llandyrnog, LL16 4LT

Mae’r eglwys o’r bymthegfed ganrif hon yn nodedig am ei Ffenestr Jesse sy'n dyddio o 1533....

Denbigh

Mae Sir Ddinbych yn gartref i rai o gestyll hynafol trawiadol....

High Street, St Asaph, LL17 0RD

Eglwys Gadeiriol Llanelwy yw Mam Eglwys Esgobaeth Llanelwy, un o chwech esgobaeth yr Eglwys yng Nghymru. ...

East Parade, Rhyl

Wedi'i leoli ar lan y môr y Rhyl, mae Theatr y Pafiliwn yn cael ei reoli gan Gyngor Sir Ddinbych....

East Parade, Rhyl

Mae SeaQuarium Rhyl yn lleoliad ar lan y môr agored ac yn eistedd ar arfordir hardd Gogledd Cymru....