Allweddair
Categori
Lleoliad
Hidlo gan Amwynderau:

124 Dod o hyd i Ganlyniadau

Trefnu yn ôl

Ruthin LL15 1BB, United Kingdom

Caffi R, rhan annatod o Ganolfan Grefftau Rhuthun. Y lle perffaith i gymryd amser i ymlacio a mwynhau coffi ffres neu chwpaned o de - gyda...

Rhyl LL18 1LG, United Kingdom

Mae Ty Churchill yn Adeilad Gradd II ac Eglwys wedi adfer gyda 3 lloft moeddus fel B&B ac wedi ennill gradd 4 seren gyda Croeso...

The Sarah Ponsonby Arms, Mill Street, Llangollen, United Kingdom

Tafarn traddodiadol ger yr Afon Dyfrdwy yn Llangollen gyda dewis gwych o cwrw ac bwydlen sydd yn cynnwys amrywiaeth fawr o cigydd lleol, peis ac...

18 Bridge Street, Llangollen, Denbighshire LL20 8PF, United Kingdom

Cafodd Gwesty a Bar Gwin Gales ei creu yn 1977 gan Richard Gale. Gales yw'r bar gwin hynaf yng Nghymru, rhedwr gan Pip (mab Richard)....

Llangollen LL20 7LP, UK

Mae llety Llangollen Barns yn bythynnod gwyliau hunan-arlwyo ac wedi'i cuddio yn ein mynyddoedd ger y tref poblogaidd o Llangollen, Gogledd Cymru. Rydem hefo 2 bwthyn...

Llangollen, United Kingdom

Mi rydem yn cwmni teuluol sydd yn delio hefo bwyd gwyllt.  Mae ein cynnyrch o wedi adlewyrchu y bwydydd gwyllt rydem yn hela o'r coedwigoedd...

Melyd Avenue, Prestatyn LL19 8RN, United Kingdom

Rydech yn chwilio am weddtillion o Brydain yn ystod y Cyfnod Rhufeinig sy'n parhau i fodoli ac sydd bron i ddwy fil o flynyddoedd oed....

High Street, Prestatyn LL19 9AY, United Kingdom

Adeiladwyd Capel Bresbyteraidd Rehoboth Cymru ym 1863 gydag estyniadau mawr ym 1894. Mae'n enghraifft wych o gapel Cymraeg ar dro'r ganrif. Gyferbyn y siop o'r enw...

High Street, Prestatyn LL19 9BN, United Kingdom

Fe arweinodd y twf cyflym ym Mhrestatyn i greadigaeth plwyf newydd - ac eglwys blwyf ysblennydd i gyd-fynd a hynny. Er tydi Eglwys Crist erioed...

High Street, Saint Asaph LL17 0RG, United Kingdom

Datblygodd Llanelwy o amglych mynchlog ar lan yr afon Elwy, wedi'i sefyldu gan Sant Cynderyn, a elwir hefyd yn Mungo, yn 560AD - a'i adael...

This is the smallest ancient cathedral in Britain - just 182 feet long and 68 feet wide. But this hasn't stopped it getting into trouble....

Adeiladwyd Eglwys Sant Pedr yn 1310, ac mae'n un o eglwysi nodweddiadol Sir Ddinbych sydd a dau gorff adeiladol yn perthyn iddo. Ychwanegwyd y toeau...

Llangollen Wharf, Wharf Hill, Llangollen, United Kingdom

Mae teithiau Tynnu Cychod gyda Ceffylau wedi bod yn  weithredol o Glanfa Llangollen ers 1884 ac mae rwan yn un o'r atyniadau mwyaf sydd yn...

Chainbridge Hotel, Berwyn Road, Llangollen, United Kingdom

Wedi dyddio o 1828, Mae'r Chainbridge Hotel yn gwesty gwledig hanesyddol, gyda'i lleoliad unigryw ar ochr yr Afon Dyfrdwy, yn gorchwylio y pont cadwyn ac...

Chirk Marina, Chirk, United Kingdom

Mae'r Boathouse yn Chirk yn lleoliad hyfryd wedi canoli o gwmpas croeso cynnes ac bwydydd lleol wedi coginio yn gartrefol. Rydem wedi'i leoli ar dop...

Town Hall Stores, Castle Street, Llangollen, United Kingdom

Yn Bailey's rydem yn falch o'r ffaith ein fod yn chwilio am cynnyrch lleol o'r safon uchaf lle'n bosib, wedi adlewyrchu yn ein armwyiaeth o...

Market Street, Llangollen, United Kingdom

Mae Porter's yn 'delicatessen' teuluol o fewn y tref hyfryd o Llangollen yn y Dyffryn Dyfrdwy. Ein nod yw i casglu y caws, #charcuterie', bwyd...

19 Well Street, Ruthin, United Kingdom

Rydem yn darparu dillad tu allan, esgidiau ac cyfarpar o'r answadd uchaf. Os rydech yn edrych am siaced gwrth-ddwr ar gyfer dringo'r Wyddfa neu par...

Beach Road West, Prestatyn, United Kingdom

Mae Tafarn ac Bwyty Giusto wedi leoli yn Nova Prestatyn gyda golygfeydd hyfryd o'r Mor Iwerydd....

London Road, Corwen, United Kingdom

Agorwyd Amgueddfa Corwen yn 2015 ac rydem rwan ar ein trydydd blwyddyn. Mae yn cael ei rhedeg gan gwirffoddolwyr o'r elusen, Cymdeithas Treftadaeth ac Diwylliant...

Corwen, United Kingdom

Creuwch antur eich hun wrth campio o dan y ser ac paratoiwch eich bwyd eich hun. Neu ymunwch a ni ar gyfer prynhawn o gweithgareddau...

High Street, Llandrillo, LL20 0TL

Mae'r Dudley Arms yn darparu bwyd gwych, lletygarwch a chyfoeth o gymeriad mewn lleoliad syfrdanol....

Castle Street, Llangollen, LL20 8NU

Y Ganolfan Groeso yn Llangollen yw'r lle gorau i fynd am gyngor ar bob agwedd ar eich ymweliad â Sir Ddinbych....

Ruthin Road, Loggerheads, nr Mold, CH7 5LH

"The Loggs", fel mae pawb yn galw ni, yn gymysgedd eclectig o'r hen a'r newydd....

47, High Street, Prestatyn, LL19 9AH

Yn sgrinio pob ffilm boblogaidd ddiweddaraf mewn 3D a 2D....

c/o Denbighshire Countryside Service, Loggerheads Country Park, nr Mold

Rhai o’r llwybrau beicio mynydd gorau yn y DU....

Park Road, Ruthin, LL15 1BB

Mae’r Ganolfan Celfyddydau Cymhwysol yn ailddatblygiad anhygoel a gynlluniwyd gan Sergison Bates, wedi’i leoli mewn gardd wedi'i thirlunio....

Beach Road West, Central Beach, Prestatyn, LL19 7EY

Y Nova yw prif atyniad i ymwelwyr a chanolfan hamdden Sir Ddinbych....

Loggerheads Country Park, nr Mold, CH7 5LH

Mae Bryniau Clwyd yn Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol (AONB)....

Llangollen, LL20 8DD

Adeiladwyd yn 1201 a'i ddiddymu yn 1537 mae Abaty Glyn y Groes yn enghraifft ryfeddol o fywyd mynachaidd....

Hill Street, Llangollen, LL20 8AW

Fe drawsnewidiodd dwy ddynes a redodd i ffwrdd gyda'i gilydd ar droad y G18 y bwthyn hwn yn ffantasi gothig o wydr lliw a phaneli...

Clwyd Street, Ruthin, LL15 1HP

Carchar Rhuthun ydi un o’r adeiladau mwyaf trawiadol yng Ngogledd Cymru a’r unig garchar yn null Pentonville a adeiladwyd yn bwrpasol, sydd ar agor i’r...

Castle Street, Ruthin, Ll15 1DP

Caiff pob un o 'saith oes' hanes Nantclwyd ei ail-greu mewn ystafelloedd wedi’u dodrefnu'n llawn. ...

LLeweni Parc, Mold Road, Denbigh, LL16 4BN

Ysgol Hedfan yn gweithredu teithiau gleiderau modur yn nyffryn Clwyd....

Y Capel, Castle Street, Llangollen, LL20 8NU

TREKsmart - tywyswyr cerdded bryniau a mynyddoedd cyfeillgar yn Llangollen....

Horseshoe Pass Summit, Llangollen, LL20 8DR

Mae Caffi PONDEROSA wedi ei leoli ar gopa'r Oernant enwog....

Marine Lake, Wellington Road, Rhyl, LL18 1NL

Gan swyno ymwelwyr am dros 100 mlynedd, mae’r profiad hiraethus hwn yn addas i blant o bob oed....

Marine Road East, Prestatyn, LL19 7HS

Clwb Golff Prestatyn yw'r cwrs mwyaf gogleddol yng Nghymru ac wedi ei osod mewn 150 acer o dir di gyffwrdd....

Abbey Road, Llangollen, LL20 8SW

Mae Pafiliwn Llangollen fyd-enwog yn cynnig cyfleusterau rhagorol addas i bob digwyddiad....

Meliden Road, Rhuddlan, LL18 6LB

Mae ein cwrs pencampwriaeth yn Nyffryn Clwyd yn un o’r cyrsiau parcdir gorau yng Nghymru....

Llandyrnog, LL16 4LT

Mae’r eglwys o’r bymthegfed ganrif hon yn nodedig am ei Ffenestr Jesse sy'n dyddio o 1533....

Casgan Ditw, Llandegla, LL11 3AA

Mae gennym ddetholiad o lynnoedd stoc dda addas ar gyfer pob lefel o bysgotwr....

The Fringe Shed, Parade Street, Llangollen, LL20 8PW

Mae Llangollen Outdoors yn gwmni sydd yn cael ei redeg gan ffrindiau gyda chariad o'r awyr agored....

Prestatyn, Ll19 7UT

Mae Maes Carafannau Tan-Y-Don wedi’i swatio rhwng traethau tywodlyd godidog Prestatyn....

Pontcysyllte, Llangollen, LL20 7YR

Adeiladwyd Woodbank yn y 1790au fel y Swyddfa Lluniadu ar gyfer y peiriannydd byd-enwog Thomas Telford....

Ruthin Road, Llanferres, CH7 5SN

The Druid Inn, Llanferres, tafarn wledig draddodiadol wedi ennill gwobrau Croeso Cymru, gyda 6 o ystafelloedd ensuite....

Bryn Saith Marchog, Corwen, LL21 9SB

Hen felin wedi ei thrawsnewid yw Hafannedd ar lan yr Afon Clwyd gyda dwy uned hunanarlwyo....

Llandrillo, LL21 0SY

Mae Parc Gwyliau Cilan wedi ei leoli ar gyrion pentref hardd Llandrillo....

October Farm, Ruthin, LL15 2US

Bwthyn mawr hunanarlwyo pum seren BCC, i gyd ar un lefel....

Carrog, Corwen

Mae'r safle tawel, gwastad hwn ar agor drwy'r flwyddyn ac yn ddim ond saith milltir o Langollen....

Llangollen, United Kingdom

Mae Glasgwm yn Dŷ Tref Fictoraidd, wedi’i leoli yn agos at dref hanesyddol Llangollen....

Llanfair Dyffryn Clwyd, Ruthin, LL15 2EE

Mae Gwesty Eyarth Station, hen rheilfordd orsaf, wedi ei lleoli yng nghanol prydferthwch cefn gwald ar gyrion tref Rhuthun....

23, East Parade, Rhyl, LL18 3AL

Mae Gwesty'r Pier yn dy tref 10 ystafell wely ar bromenad Y Rhyl sydd wedi enill sawl gwobr....

Llandyrnog Road, Bodfari, Denbigh, LL16, 4HU

Mae Tŷ Cam (The Crooked House) yn ydlofft o’r 18fed ganrif....

Bontuchel, Ruthin, LL15 2DE

Mae Two Rivers yn swatio mewn ardal hyfryd ger tref Rhuthun....

Efenechtyd,Ruthin, LL15 2LP

Mae Plas Efenechtyd Cottage, ger Rhuthun, yn cynnig cysur 4 seren mewn lleoliad gwledig....

London Road, Corwen, LL21 0DR

Plas Derwen, plasty hanesyddol Gwely a Brecwast a osodwyd yn 4 acer o goetir edrych dros yr afon Dyfrdwy....

Llandrillo, Corwen, LL21 0SN

Parc carafannau sefydlog darluniaidd ydy Hendwr lle fedrwch chi brynu eich cartref gwyliau eich hun i’w ddefnyddio pryd bynnag y hoffech chi....

Nantglyn, LL16 5PE

Mae Melin Segrwyd yn llety gwyliau hunanarlwyo wedi’i leoli ar lan yr afon Ystrad....

Llidiart-y-Parc, Carrog, Corwen, LL21 9EL

Gwely a Brecwast cyfeillgar gwledig gyda gwahaniaeth a osodwyd yn AHNE Dyffryn Dyfrdwy....

Tan Yr Allt, Maerdy, Corwen, LL21 0NT

Mae'r bwthyn yn rhan o fferm hanesyddol yn dyddio o'r 18fed ganrif....

Llanrhaeadr, Denbigh, LL16 4NW

Mae'r llety yn dod gyda chegin llawn offer, ystafell fyw ac un ystafell wely ddwbl gydag ystafell ymolchi en-suite....

Llandegla, LL11 3AF

Mae safle gwersylla Llyn Rhys y ganolfan ddelfrydol ar gyfer beicwyr mynydd a cherddwyr....

London Road, Corwen, LL21 0DP

Mae'r eiddo rhestredig Gradd II hwn wedi cael ei adnewyddu gyda chariad ac mae'r canlyniad yn gorlifo â hanes, ansawdd a chysur....

Beach Road East, Prestatyn, LL19 7LG

Mae gan Westy’r Beaches Hotel olygfeydd trawiadol o Fôr Iwerddon a Bryniau Prestatyn....

Rhyl

Mae’r Rhyl yn gyrchfan glan y môr Prydeinig traddodiadol. Ers sawl cenhedlaeth mae’n gyrchfan perffaith pan fyddwch eisiau teimlo’r tywod rhwng bysedd eich traed. ...

Rhuddlan

Mae’r man hwn, ger rhyd yr Afon Clwyd wedi bod yn fflachbwynt yn hanes Cymru ers 795OC....

Dyserth

Mae’r enw Dyserth wedi datblygu o’r Dissard gwreiddiol, sy’n golygu ‘cell meudwy’ a gafodd ei grybwyll yn Llyfr Domesday 1086....

St Asaph

Mae wedi bod yn lle pwysig ers canol y chweched ganrif pan sefydlodd offeiriad o’r Alban, Sant Cyndeyrn, fynachlog yma....

Prestatyn

Prestatyn oedd un o’r cyrchfannau glan y môr enwocaf yng Ngogledd Cymru ers i’r trenau gyrraedd yn 1848....

Corwen

Mae tref marchnad fechan Corwen wedi gwneud yn dda ers canrifoedd lawer....

Ruthin

Bydd ymwelwyr yn cael eu gwobrwyo drwy weld y ffigyrau acrobat a gwerthfawrogi'r cyfeiriadau at fythau atgofion ac eiliadau hanesyddol eu dal yn y tyllau...

Ruthin

Ond nid capsiwl amser pensaernïol yw Rhuthun. Mae’n dref marchnad go iawn sy’n dal i fod yn brysur yn y 21ain ganrif....

Llangollen

Mae Llangollen wedi bod yn un o gyrchfannau mewndirol mwyaf poblogaidd Cymru ers peth amser bellach....

72 Meliden Road, Prestatyn, North Wales LL19 9SE

Dau Fwthyn Gwyliau Moethus ym Mhrestatyn....

Isallt, Berwyn Street, Llangollen, LL20 8NB

Hostel 4 seren yng nghanol Llangollen sy'n cynnig croeso cynnes i beicwyr. ...

HOLYWELL ROAD, RHUALLT, LL17 0AW

Yn y White House gallwch fwynhau bwyd a diod wych gyda rhywbeth i demtio pawb....

Llanarmon-yn-Ial

Y siop pentref cymunedol Llanarmon-yn-Iâl yn cael ei rhedeg gan wirfoddolwyr ac wedi bod ar agor ar gyfer busnes ers mis Ionawr at 2013....