Background Image

Digwyddiadau Nadolig o gwmpas y Sir

Edrych am gweithgareddau i gwneud tymor y Nadolig yma? Dyma rhai digwyddiadau sydd yn cymryd lle o gwmpas Sir Ddinbych

 

Trên Arbennig Siôn Corn – Rheilffordd Llangollen

Drwy gydol Mis Rhagfyr

Dewch ar drên arbennig Siôn Corn: Mae Siôn Corn yn gwneud ymweliad arbennig bob Nadolig i Reilffordd Llangollen. Bydd eich trên stêm wedi’i addurno yn eich cludo mewn steil o Orsaf Llangollen i Carrog (a fydd wedi’i ailenwi yn Lapland ar gyfer ymweliad Siôn Corn). Bydd Siôn Corn yn rhoi anrheg arbennig i bob bachgen a merch ar y daith, a bydd yr oedolion yn cael mins pei a diod gan un o ffrindiau Siôn Corn.

Telerau ac amodau yn berthnasol – ewch i’r wefan i gael manylion.

Tocynnau: Oedolion £18, Plant £23  (dros 1 oed), ardal i wyth o bobl £200

Plentyn dan un oed am ddim!

Rheilffordd Llangollen 

www.llangollen-railway.co.uk

01978 960979

 

Siôn Corn ym Mharc Gwledig Loggerheads

Dydd Sadwrn 9fed Rhagfyr, Dydd Sadwrn 16eg Rhagfyr, Dydd Sul 17eg Rhagfyr and Friday 22ain Rhagfyr

11am, 12pm, 1.30pm, 2.30pm and 3.30pm

Dewch i gyfarfod Siôn Corn, clywed stori Nadoligaidd a chael anrheg bach i fynd adref gydag Ymddiriedolaeth Plas Derw

£8 mynediad

I archebu amser gyda Sion Corn ffoniwch 01352 840955 neu ebostiwch forestschool@gmail.com

 

Cyfres Cyngherddau Rhyngwladol Gogledd Cymru

Dydd Mercher 13fed Rhagfyr 7.30pm

Cerddorfa Siambr Cymru: Cyfarwyddwr Artistig, Anthony Hose, unawdydd Ellis Thomas, piano. Ni chadarnhawyd y rhaglen lawn ar adeg argraffu, ond bydd yn cynnwys concerto piano D lleiaf J.S. Bach, wedi’i berfformio gan ein seren leol sy’n astudio cerddoriaeth yn RNCM ar hyn o bryd.

01745 890564

Neuadd Dref Y Rhyl

www.rhylmusic.com

 

Fflot Nadolig Bwrdd Crwn Dinbych a’r Cylch

Dewch i gael cip olwg ar Sion Corn wrth iddo trafeilio o gwmpas Dinbych ar ardal agos.

Cychwyn (tua) 6:30pm ar nosweithiau’r wythnos 

Cychwyn (tua) 4:30pm ar Dydd Sul

Dydd Iau 14eg Rhagfyr – Crud y Castell

Dydd Sul 17fed Rhagfyr – Maes y Goron, Henllan Street, Accer y Forwyn, Bryn Onnen etc

Dydd Llun 18fed Rhagfyr – Tremeirchion, Bodfari, Aberwheeler

Dydd Mawrth 19fed Rhagfyr – Henllan

 

Jazz @ Plas Newydd

Dydd Sul 17fed Rhagfyr 7pm – 9pm

Yn nol am ail dro, Plas Newydd yn arddangos ail Jazz@Plas Nadolig; noswaith llawn jazz of fewn gerddi hyfryd yng Nghogledd Cymru wedi perfformio gan  cerddorwyr lleol Grace Williams (llais) Pete Beresford (piano) David Alexander (guitar) a Jamie Brownfield (trwmped). Mae’r perfformiad am ddechrau am 1900, on cyrrhaeddwch am 1830 ar gyfer wgin ac mins pei (yn gymwys a pris y tocyn).

Mi allwch archebu tocyn gan ffonio Ganolfan Twristiaeth Llangollen (01978860828)

Neu archebwch ar-lein gan glicio yma

 

Castell Rhuthun Nadoligaidd

24ain Rhagfyr – 26ain Rhagfyr

Dathlwch Nadolig o fewn castell Nadolig go iawn sydd hefo hanes hyfryd ac tan go iawn. Coed Nadolig wedi addurno yn hyfryd ac mannau tan.  Canwyr Carolau pan rydech yn cyrraedd, ychwanegwch Cinio Calan Nadolig, Cinio Diwrnod Nadolig i’ch pecyn ac mwynhewch atgoffion hyfryd o’r Nadolig yn Rhuthun.

O dim ond £110 am pob ystafell wedi seilio ar 2 person yn rhannu.

Ffoniwch  01824 702664

 

Rholio’r Gasgen

Dydd Mawrth 26ain Rhagfyr 10.30am

Traddodiad Gwyl San Steffan yn Ninbych. Dechrau yn swyddogol am 10.30am yng nghanol y dref. Mae helfa Dinbych a Fflint yn dal i ffurfio rhan fawr o’r digwyddiad a bydd torf yn gwylio wrth i ddwsinau o farchogion orymdeithio drwy’r dref ar ôl derbyn y gwpan draddodiadol.

www.visitdenbigh.co.uk

 

Beth bynnag rydech yn gwneud y Nadolig yma hoffem dymuno Nadolig Llawen i chi gyd!

(Ceisiwch ddim bwyta gormod o Twrci!!)

Password reset link will be sent to your email