Background Image

Cynnau Goleuadau Dolig Sir Ddinbych!

Isod mae rhestr (dolig) o’r holl cynnau goleuadau Dolig sydd yn digwydd o gwmpas y sir…..


 

 

 

 

 

 

 

 

Cynnau Goleuadau Nadolig Dinbych ac Ecstrafagansa Nadolig

(gan gynnwys Clwb Bwyd Da Llangollen “Goleuo Bwyd Lleol”)

Dydd Gwener 24ain Tachwedd a Dydd Sadwrn 25ain Tachwedd

Goleuadau ymlaen am 6:00pm (Dydd Gwener)

Cynnau y goleuadau am 6pm ar y Dydd Gwener gyda stondinau ac adloniant trwy’r dydd, cyfle i cyfarfod a Sion Corn ac ffair hwyl o 3pm. Ar Dydd Sadwrn mi fydd y Ecstrafagansa yn dechrau am 10am ac yn gorffen o gwmpas 2pm gyda hwyl dolig arferol.

Mi all plant ennill gwobrywau yn ein helfa trysor ac cael cyfle i’w ddewis fel Breindal Carnifal ar gyfer 2018.

Mi fydd yna bwydydd a diodydd lleol ar gael hefyd gan Clwb Bwyd Da Llangollen. Gyda gweithgareddau bwyd i’r plant ac syniadau gwych ar gyfer anrhegion Nadolig…..mae’r prosiect Goleuo Bwyd Lleol ar gael i pob oedran!

 

Mwy o wybodaeth ar Ymweld Dinbych

 ——————————————————————————————-

Ffair Gaeaf Llanelwy

(gan gynnwys Clwb Bwyd Da Llangollen “Goleuo Bwyd Lleol”)

Dydd Gwener 24ain Tachwedd 5pm – 8pm

Ymunwch a Cadeirlan y Dinas er mwyn dechrau dathliadau y Nadolig gyda’r Ffair Gaeaf. Gyda stondinau, gwyl bwyd, corau ac dyddiadur nadolig rhyngweithiol. Gyda ffair plant mi fydd pawb am cael amser da yn y ffair!

Cymerwch amser I cwrdd a Sion Corn yn ei Grotto, ac rhannwch eich rhestr Nadolig gyda fo.

Mi fydd yna bwydydd a diodydd lleol ar gael hefyd gan Clwb Bwyd Da Llangollen. Gyda gweithgareddau bwyd i’r plant ac syniadau gwych ar gyfer anrhegion Nadolig…..mae’r prosiect Goleuo Bwyd Lleol ar gael i pob oedran!

 

Winter Fair Poster

 ——————————————————————————————-

 Gwyl Nadolig Llangollen

(gan gynnwys Clwb Bwyd Da Llangollen “Goleuo Bwyd Lleol”)

Dydd Sadwrn 25ain Tachwedd (Dechrau o 1:00pm)

Goleuadau ymlaen o 5:00pm

Mi fydd Llangollen yn cynnal ei Gwyl Nadolig gyda Sion Corn yn cerdded trwy’r dref ac yn creu ei ‘grotto’ yn y dref. Mi fydd yna stondinau marchnad ar gyfer profiad siopa Nadolig unigryw ac adloniant ar gyfer pob oedran sydd yn cynnwys cerddoriaeth fyw ac stondinau crefft.

Mi fydd yna bwydydd a diodydd lleol ar gael hefyd gan Clwb Bwyd Da Llangollen. Gyda gweithgareddau bwyd i’r plant ac syniadau gwych ar gyfer anrhegion Nadolig…..mae’r prosiect Goleuo Bwyd Lleol ar gael i pob oedran!

Mi fydd tocynnau ‘Grotto’ ar werth ar y diwrnod o 10:00am yn Neuadd y Dref, Stryd y Castle

Mi fydd y goleuadau Nadolig yn cael goleuo am 5:00pm gyda diweddglo tan gwyllt.

Am fwy o wybodaeth:

Ffoniwch – 01938 9861345

Ebostiwch – townclerk@llangollentowncouncil.gov.uk

 

Canolfan Twristiaeth Llangollen

 ——————————————————————————————-

Marchnad Nadolig Rhuthun ac Cynnau Goleuadau

Dydd Sadwrn 2ail Rhagfyr

Goleuadau ymlaen am 5:00pm

Ymunwch a’r tref marchnata hyfryd o Rhuthun ar gyfer eu Marchnad Nadolig. Mi fydd y Marchnad yn cael eu gynnal rhwng 10am – 4pm gyda adloniant rhwng 2pm – 5pm. Mi fydd Sion Corn ar gael felly cael ei rhestrau Nadolig yn barod!

Goleuwyd y goleuadau am 5:00pm

Ar gyfer cael stondin marchnad cysylltwch a alexandrahughes@outlook.com

Ar gyfer adloniant a gwybodaeth arall cysylltwch a events@ruthinforward.co.uk

 

Mwy o wybodaeth ar Ymweld Rhuthun

 ——————————————————————————————-

Cynnau Goleuadau Nadolig Y Rhyl

Dydd Sadwrn 2ail Rhagfyr – 2:30pm tan  6.30pm

Mi fydd Y Rhyl yn goleuo ac serennu pan fydd y goleuadau Nadolig yn cael ei troi ymlaen gan Reggie ‘n’ Bollie (X-Factor) gyda cefnogaeth Maer Y Rhyl Maer Alan James i ddechrau y dathliadau Nadolig. Mi fydd yna adloniant ac llawer o perfformwyr gwych stryd ar gael i pob oedran cael mwynhau.

Mi fydd yr adloniant yn dechrau am 2:00pm ar Stryd Fawr ac am orffen gyda tan gwyllt bychain am 5:00pm.

 

Cysylltwch a Canolfan Twrisitaieth y Rhyl am wybodaeth

 

Password reset link will be sent to your email