Background Image

Cysylltwch â ni

Byddem ni yng Nghyngor Sir Ddinbych yn hoffi clywed gennych.

Ffôn: 01824-706223

tourism@denbighshire.gov.uk

Fel arall, os hoffech gael rhagor o wybodaeth am gynigion arbennig, digwyddiadau, cystadlaethau neu dim ond anfon nodyn byddem wrth ein bodd o glywed gennych.

Hoffem anfon gwybodaeth atoch o bryd i’w gilydd am ddigwyddiadau, newyddion diweddaraf a llefydd o ddiddordeb. Os ydych yn fodlon i ni wneud hynny, ticiwch y blwch.

Drwy gofrestru rydych yn dewis derbyn negeseuon e-bost yn y dyfodol gan Dîm Twristiaeth, Marchnata a Digwyddiadau Cyngor Sir Ddinbych. Mi fydd ei data yn cael ei ddal mewn adlyniad i rheolau GDPR ac Data Protection Act 2018.

I gael gwybodaeth fanwl a ffeithiau diddorol am yr hyn y gallwch chi ei wneud a’i weld pan fyddwch chi’n ymweld phrif drefi Sir Ddinbych, darllenwch ein llyfrynnau PDF sy’n cynnwys gwybodaeth am Ddinbych, Rhuthun, Llangollen, Llanelwy, Corwen a Rhuddlan: y llyfrynnau delfrydol os ydych chi’n ymweld Sir Ddinbych neu os oes arnoch chi eisiau dysgu rhywbeth newydd.

Password reset link will be sent to your email