Background Image

Denbighshire 5 Journeys

Darganfyddwch Sir Ddinbych a'i 5 taith er mwyn profi ein Bwyd a Diod, Arfordir, Treftadaeth, Diwylliant ac ein Cefn Gwlad hyfryd gyda'r llyfryn defnyddiol yma. [eltd_button size="medium" type="solid" text="Lawrlwythwch y Llyfryn" custom_class="" icon_pack="font_awesome" fa_icon="" link="/wp-content/uploads/2017/02/Denbighshire-brochure_LW_ForWeb.pdf" target="_blank" color="" hover_color="" background_color="" hover_background_color="" border_color="" hover_border_color="" font_size="" font_weight="" margin=""]...

Darllen mwy

Crwydro Llanelwy

Mae`r eglwys gadeiriol, yr honnir ei bod y lleiaf ym Mhrydain Fawr, yn edrych dros y ddinas sydd wedi ei lleoli ar lannau dwy afon. Ffurfiwyd cymeriad y ganolfan a`r ardal o gwmpas gan y cysylltiad hwn.   [eltd_button size="medium" type="solid" text="Lawrlwytho" custom_class="" icon_pack="font_awesome" fa_icon="" link="/wp-content/uploads/2017/02/StAsaph-2015.pdf" target="_blank"...

Darllen mwy

Crwydro Y Rhyl

Mae`r daith dwy awr o gwmpas Rhyl yn cymryd chi o`r gwreiddiau pentref pysgota trwy`r rheilffordd yn dod yn ystod oesoedd Fictoriaid i brofiad lan y môr modern ble mae teuluoedd ar draws y byd yn mwynhau heddiw.   [eltd_button size="medium" type="solid" text="Lawrlwytho" custom_class="" icon_pack="font_awesome" fa_icon="" link="/wp-content/uploads/2017/02/Rhyl_Town_Trail_2015.pdf"...

Darllen mwy

Crwydro Rhuddlan

Mae gan Rhuddlan hanes hir a nodedig, yn ymestyn yn ôl i`r cyfnod Mesolithig, oddeutu 7,000 CC. Oherwydd safle allweddol Rhuddlan ger man croesi hynafol afon Clwyd, adlewyrchai`r berthynas rhwng y Cymry a`r Saeson; pwy bynnag a oedd yn rheoli`r rhyd a oedd hefyd yn...

Darllen mwy

Crwydro Prestatyn a Melyd

Yn y Llyfr Domesday (1087) cofnodir Prestatyn fel Prestetone (tref offeirlaid) a Melyd fel Ruestock, gyda thir ar gyfer un aradr, 2 yrrwr gwedd, 2bentrefwr, 4 manddeiliad ac eglwys.   [eltd_button size="medium" type="solid" text="Lawrlwytho" custom_class="" icon_pack="font_awesome" fa_icon="" link="/wp-content/uploads/2017/02/Prestatyn-2015.pdf" target="_blank" color="" hover_color="" background_color="" hover_background_color="" border_color="" hover_border_color="" font_size="" font_weight=""...

Darllen mwy

Crwydro Llangollen

Saif Llangollen mewn man prydferth gerllaw Afon Dyfrdwy, dan gysgod Mynyddoedd y Berwyn i’r de a Mynydd Rhiwabon i’r gogledd, gyda Chastell Dinas Brân yn edrych dros y dref. Bu’n dynfa i deithwyr ac ymwelwyr ers dechrau’r bedwaredd ganrif ar bymtheg, lawer ohonynt wedi’u denu...

Darllen mwy

Crwydro Dyserth

Mae pentref Dyserth yn gorwedd islaw llethrau Moel Hiraddug - sydd wedi`i ddynodi`n Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol ers 1985. Mae`r enw Dyserth wedi datblygu o`r `Dissart` gwreiddiol, sy`n golygu "cell meudwy" ac a grybwyllwyd yn Llyfr Domesday yn 1086.   [eltd_button size="medium" type="solid" text="Lawrlwytho" custom_class="" icon_pack="font_awesome"...

Darllen mwy

Crwydro Dinbych

Tref ar y ffin oedd Dinbych (yr ystyr yw `caer fechan`) yn ol cofnod o`r 11eg Ganrif a thyfodd yn ystod y 200 mlynedd wedi hynny yn llys brenhinol ar gyfer tywysogion Cymru ac yn ganolfan rymus yng Ngogledd Cymru.   [eltd_button size="medium" type="solid" text="Lawrlwytho" custom_class="" icon_pack="font_awesome"...

Darllen mwy

Crwydro Corwen

Gorwedd tref atyniadol Corwen rhwng Afon Dyfrdwy ac ochr ogleddol Mynyddoedd y Berwyn. Cyfeirir ati’n aml fel ‘Croesffordd Gogledd Cymru’ gan y bu am ganrifoedd lawer yn fan aros i deithwyr.   [eltd_button size="medium" type="solid" text="Lawrlwytho" custom_class="" icon_pack="font_awesome" fa_icon="" link="/wp-content/uploads/2017/02/Corwen-2015.pdf" target="_blank" color="" hover_color="" background_color="" hover_background_color="" border_color="" hover_border_color=""...

Darllen mwy

Password reset link will be sent to your email