Background Image

Be sy’mlaen Ionawr – Mawrth 2018

Dyma llyfryn gyda manylion o ddigwyddiadau yn Sir Ddinbych o Ionawr – Mawrth 2018 Be sy `mlaen. Ni fyddwch yn rhy fyr o syniadau am beth i’w wneud yn Sir Ddinbych, ond rhag ofn, rydym wedi casglu amrywiaeth eang o ddigwyddiadau i’ch temtio chi. [eltd_button size="medium" type="solid" text="Lawrlwytho" custom_class="" icon_pack="font_awesome" fa_icon=""...

Darllen mwy

Be sy’mlaen yn Sir Ddinbych Hydref – Rhagfyr 2017

  Dyma llyfryn gyda manylion o ddigwyddiadau yn Sir Ddinbych o Hydref - Rhagfyr 2017 Be sy `mlaen. Ni fyddwch yn rhy fyr o syniadau am beth i’w wneud yn Sir Ddinbych, ond rhag ofn, rydym wedi casglu amrywiaeth eang o ddigwyddiadau i’ch temtio chi. [eltd_button size="medium" type="solid" text="Lawrlwytho" custom_class="" icon_pack="font_awesome"...

Darllen mwy

O Gwmpas 2017

Mae ein rhaglen 2017 yn cynnig ystod o ffyrdd i fwynhau'r dirwedd syfrdanol a threftadaeth yr Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol Bryniau Clwyd a Dyffryn Dyfrdwy a’r cefn gwlad cyfagos.   [eltd_button size="medium" type="solid" text="Lawrlwytho" custom_class="" icon_pack="font_awesome" fa_icon="" link="http://www.discoverdenbighshire.wales/wp-content/uploads/2017/02/Out-About-2017-Cymraeg.pdf" target="_blank" color="" hover_color="" background_color="" hover_background_color="" border_color="" hover_border_color="" font_size=""...

Darllen mwy

Crwydro Llanelwy

Mae`r eglwys gadeiriol, yr honnir ei bod y lleiaf ym Mhrydain Fawr, yn edrych dros y ddinas sydd wedi ei lleoli ar lannau dwy afon. Ffurfiwyd cymeriad y ganolfan a`r ardal o gwmpas gan y cysylltiad hwn.   [eltd_button size="medium" type="solid" text="Lawrlwytho" custom_class="" icon_pack="font_awesome" fa_icon="" link="/wp-content/uploads/2017/02/StAsaph-2015.pdf" target="_blank"...

Darllen mwy

Crwydro Y Rhyl

Mae`r daith dwy awr o gwmpas Rhyl yn cymryd chi o`r gwreiddiau pentref pysgota trwy`r rheilffordd yn dod yn ystod oesoedd Fictoriaid i brofiad lan y môr modern ble mae teuluoedd ar draws y byd yn mwynhau heddiw.   [eltd_button size="medium" type="solid" text="Lawrlwytho" custom_class="" icon_pack="font_awesome" fa_icon="" link="/wp-content/uploads/2017/02/Rhyl_Town_Trail_2015.pdf"...

Darllen mwy

Crwydro Rhuddlan

Mae gan Rhuddlan hanes hir a nodedig, yn ymestyn yn ôl i`r cyfnod Mesolithig, oddeutu 7,000 CC. Oherwydd safle allweddol Rhuddlan ger man croesi hynafol afon Clwyd, adlewyrchai`r berthynas rhwng y Cymry a`r Saeson; pwy bynnag a oedd yn rheoli`r rhyd a oedd hefyd yn...

Darllen mwy

Crwydro Prestatyn a Melyd

Yn y Llyfr Domesday (1087) cofnodir Prestatyn fel Prestetone (tref offeirlaid) a Melyd fel Ruestock, gyda thir ar gyfer un aradr, 2 yrrwr gwedd, 2bentrefwr, 4 manddeiliad ac eglwys.   [eltd_button size="medium" type="solid" text="Lawrlwytho" custom_class="" icon_pack="font_awesome" fa_icon="" link="/wp-content/uploads/2017/02/Prestatyn-2015.pdf" target="_blank" color="" hover_color="" background_color="" hover_background_color="" border_color="" hover_border_color="" font_size="" font_weight=""...

Darllen mwy

Pobl a lleoedd

Olrhain hanes Sir Ddinbych drwy ei phobl. Ei nod yw temtio’r ymwelydd i grwydro’r ardal drwy dynnu sylw at ei hanes dramatig yn ogystal ag awgrymu mannau i ymweld a hwy.   [eltd_button size="medium" type="solid" text="Download" custom_class="" icon_pack="font_awesome" fa_icon="" link="/wp-content/uploads/2017/02/People-and-Places-2013.pdf" target="_blank" color="" hover_color="" background_color="" hover_background_color="" border_color="" hover_border_color=""...

Darllen mwy

Password reset link will be sent to your email