Background Image

Byddwch yn Lysgennad

Cynllun Llysgennad Twristiaeth Sir Ddinbych

Ydych chi yn angerddol am eich busnes twristiaeth ac eisiau gweithio gyda busnesau twristiaeth eraill yn Sir Ddinbych gyda’r un agwedd a gwneud gwahaniaeth i dwristiaeth yn Sir Ddinbych?

Ers i’r cynllun ddechrau mae ein Llysgenhadon Twristiaeth wedi cael amser prysur gyda llawer o ddigwyddiadau ar ei calendr – Gweithdy PR yn Geufron, Hyfforddiant Llysgenhadon yn Woodlands, Hyfforddiant STEAM yn Springs, Taith dysgu i Cilgwri, digwyddiad ‘Bwyta Lleol’ yn Clwyd Gate ac fwy diweddar Taith Dysgu i AHNE a trefi hanesyddol. Mae rhai o’r digwyddiadiau wedi cael ei ffilmio ac ar gael isod neu ar dudalen youtube Cyngor Sir Ddinbych..

Mae Cynllun Llysgennad Twristiaeth Sir Ddinbych yn gynllun AM DDIM i fusnesau twristiaeth yn Sir Ddinbych sydd yn gallu cytuno i gymryd rhan mewn digwyddiadau twristiaeth a darparu ar elfennau amrywiol. Wrth fod yn Llysgennad, fyddwch yn cael y buddion yma AM DDIM:

 • Hyfforddiant llysgenhadon a sgiliau gwasanaeth cwsmer am ddim ar gyfer yr holl staff
 • Mapiau twristiaeth Gogledd Ddwyrain Cymru wedi’u lamineiddio
 • Mynediad i becyn gwaith logo ‘Gogledd Ddwyrain Cymru – Gwych gyda’n gilydd’
 • Sticeri ffenestr a bathodynnau Llysgennad Twristiaeth Gogledd Ddwyrain Cymru ar gyfer yr holl staff.
 • Cymryd rhan weithredol yn y cynllun er mwyn cael mynediad i unrhyw grant sydd ar gael ar gyfer datblygu twristiaeth
 • Hyfforddiant cyfryngau cymdeithasol a marchnata
 • Gwybodaeth Twristiaeth leol / newyddion am ddigwyddiadau a phosteri
 • Cyfleoedd i gymryd rhan mewn teithiau dysgu rheolaidd

Felly, ble mae’r fagl? Rydym yn gofyn am ychydig o ymrwymiadau yn gyfnewid – ond byddech yn synnu ar y rhestr fer! – gwelwch y ddogfen wedi ei atodi am fwy o wybodaeth:

 • Mynychu (neu anfon cynrychiolaeth) i o leiaf 3 digwyddiad a 2 ddigwyddiad fforymau bob blwyddyn
 • Cyflwyno eich ffurflenni data STEAM ar amser (os yn berthnasol)
 • Ymrwymo i ganiatáu i staff gymryd rhan yn yr Hyfforddiant Sgiliau sydd ar gael
 • Gwneud un newid i’ch bwydlen fyda phryd sy’n gyfan gwbl o ffynonellau o Ogledd Ddwyrain Cymru a mynd ati i’w hyrwyddo
 • Traw-hyrwyddo’r ardal ehangach i’r ymwelwyr
 • Arddangos logo ‘Gogledd Ddwyrain Cymru – Gwych gyda’n gilydd’ ar eich llyfrynnau marchnata a hyrwyddo perthnasol

Mae ein Llysgenhadon Twristiaeth yn angerddol am ein hardal anhygoel ac isod mae rhestr o rai o’r rhai a gallir cysylltu â naill ai am y Cynllun Llysgennad neu ar gyfer argymhellion lleol ar gyfer bwyd, Cefn Gwlad, glan y môr, hanes, diwylliant neu gelf a chrefft.

Cynllun Rheoli Cyrchfan Sir Ddinbych

Roedd Cynllun Rheoli Cyrchfan Sir Ddinbych wedi ei gyhoeddi yn Fehefin 2014 i ddatblygu economi ymwelwyr ffyniannus yn Sir Ddinbych sy’n dathlu cryfderau unigryw’r lle, yn cefnogi swyddi, yn creu cyfleoedd busnes ac yn gwella ystod ac ansawdd yr amwynderau sydd ar gael i ymwelwyr a phobl leol gan hefyd gynnwys mesurau diogelu i gynnal yr amgylchedd lleol. Mae’r Cynllun ar y dudalen yma.

Password reset link will be sent to your email