Background Image

O Gwmpas 2017

Mae ein rhaglen 2017 yn cynnig ystod o ffyrdd i fwynhau'r dirwedd syfrdanol a threftadaeth yr Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol Bryniau Clwyd a Dyffryn Dyfrdwy a’r cefn gwlad cyfagos.   [eltd_button size="medium" type="solid" text="Lawrlwytho" custom_class="" icon_pack="font_awesome" fa_icon="" link="https://www.discoverdenbighshire.wales/wp-content/uploads/2017/02/Out-About-2017-Cymraeg.pdf" target="_blank" color="" hover_color="" background_color="" hover_background_color="" border_color="" hover_border_color="" font_size=""...

Darllen mwy

Pwy yw Pwy yn y maes Twristiaeth

Os hoffech chi gysylltu a ni am unrhyw beth i hyrwyddo twristiaeth yn Sir Ddinbych fe welwch yr holl fanylion cyswllt sydd ei angen arnoch a phwy i gysylltu a hwy yn y ddogfen hon.   [eltd_button size="medium" type="solid" text="lawrlwytho PDF" custom_class="" icon_pack="font_awesome" fa_icon="" link="/wp-content/uploads/2017/02/whos-whoGroupsE-v0.4.pdf" target="_blank" color=""...

Darllen mwy

STEAM 2015

Mae STEAM (Scarborough Tourism Economic Activity Monitor) yn cael ei gydnabod yn genedlaethol ac yn rhyngwladol fel rhaglen ymchwil sydd`r nod o fesur effaith twristiaeth o ymwelwyr sy’n aros ac ymwelwyr dydd o ran gwariant, cyflogaeth, nifer y twristiaid a diwrnodau a traffig a gynhyrchir...

Darllen mwy

Cynllun Rheoli Cyrchfan Sir Ddinbych 2016-17

Dyma ddogfen Cynllun Rheoli Cyrchfan Sir Ddinbych 2016-17 i chi lawrlwytho a darllen.   [eltd_button size="medium" type="solid" text="Lawrlwytho PDF" custom_class="" icon_pack="font_awesome" fa_icon="" link="/wp-content/uploads/2017/02/DMP 2016-17 - English - FINAL.pdf" target="_blank" color="" hover_color="" background_color="" hover_background_color="" border_color="" hover_border_color="" font_size="" font_weight="" margin=""]...

Darllen mwy

Fforwm Twristiaeth Sir Ddinbych 25.02.15

Roedd yna Fforwm Twristiaeth lwyddiannus wedi cael ei gynnal ar 25 Mawrth yng Ngwesty Oriel, Llanelwy gydag ein siaradwr gwadd Anthony Climpson o`r New Forest. Cliciwch ar y teitl uchod i weld ei gyflwyniad.   [eltd_button size="medium" type="solid" text="Lawrlwytho PDF" custom_class="" icon_pack="font_awesome" fa_icon="" link="/wp-content/uploads/2017/02/Anthony Climpson 25_02_15.pdf" target="_blank"...

Darllen mwy

Fforwm Twristiaeth Sir Ddinbych 03.03.16

Roedd yna Fforwm Twristiaeth arall llwyddiannus wedi cael ei gynnal ar 3ydd Mawrth yng Ngwesty Oriel, Llanelwy gydag ein siaradwr gwadd Melanie Sensicle, Cyfarwyddwr Cyflwyno Rhaglenni, Northern Tourism Growth Fund, VisitEngland.   [eltd_button size="medium" type="solid" text="Lawrlwytho PDF" custom_class="" icon_pack="font_awesome" fa_icon="" link="/wp-content/uploads/2017/02/ForumFlyer20160303_LowRes.pdf" target="_blank" color="" hover_color="" background_color="" hover_background_color="" border_color=""...

Darllen mwy

Crwydro Llanelwy

Mae`r eglwys gadeiriol, yr honnir ei bod y lleiaf ym Mhrydain Fawr, yn edrych dros y ddinas sydd wedi ei lleoli ar lannau dwy afon. Ffurfiwyd cymeriad y ganolfan a`r ardal o gwmpas gan y cysylltiad hwn.   [eltd_button size="medium" type="solid" text="Lawrlwytho" custom_class="" icon_pack="font_awesome" fa_icon="" link="/wp-content/uploads/2017/02/StAsaph-2015.pdf" target="_blank"...

Darllen mwy

Password reset link will be sent to your email