Background Image

Ffordd Cymru | The Wales Way

Join us at the next Tourism Forum and here more about this project and how you or your business can benefit   [eltd_button size="medium" type="solid" text="Book your FREE place" custom_class="" icon_pack="font_awesome" fa_icon="" link="https://www.eventbrite.co.uk/e/fforwm-twristiaeth-sir-ddinbych-denbighshire-tourism-forum-12th-april-2018-tickets-42899119421?aff=es2" target="_blank" color="" hover_color="" background_color="" hover_background_color="" border_color="" hover_border_color="" font_size="" font_weight="" margin=""]   --------------   Our first speaker at the...

Darllen mwy

Instagram – Chwefror

Dyma'r 5 llun hoffwyd mwyaf a'r Instagram ar gyfer Chwefror. Dilynwch ni ac defnyddiwch #dicoverdenbighshire yn eich lluniau chi er mwyn ei arddangos ar ein tudalen   [eltd_button size="medium" type="solid" text="Dilynwch ni" custom_class="" icon_pack="font_awesome" fa_icon="" link="https://www.instagram.com/discoverdenbs_ganfodsirddin/" target="_blank" color="" hover_color="" background_color="" hover_background_color="" border_color="" hover_border_color="" font_size="" font_weight="" margin=""]     ❄⛰ Golygfa hyfryd...

Darllen mwy

Syniadau Sul y Mamau

Mae Mamau mor arbennig, ac felly i ddathlu eu diwrnod arbennig, dyma rywfaint o syniadau i chi am bethau i’w gwneud gyda’ch mam, naill ai i’w trefnu ymlaen llaw neu fel syrpréis   (mae pawb yn hoffi syrpréis!)     Trefnu diwrnod Sba arbennig     Does dim yn dweud ‘dw i’n dy...

Darllen mwy

Diwrnod yn y sba

Eisiau diwrnod ymlaciol? Nid oes angen i chi deithio’n bell i gael diwrnod sba hamddenol, mae Sir Ddinbych yn gallu'ch helpu:     Sba’r Springs, Llanrhaeadr     Ar gyrion pentref prydferth Llanrhaeadr (rhwng Rhuthun a Dinbych). Mae Sba’r Springs yn lleoliad perffaith i ymlacio o fewn man llonydd. Gyda thriniaethau wyneb,...

Darllen mwy

STEAM 2016

Mae STEAM (Scarborough Tourism Economic Activity Monitor) yn cael ei gydnabod yn genedlaethol ac yn rhyngwladol fel rhaglen ymchwil sydd`r nod o fesur effaith twristiaeth o ymwelwyr sy’n aros ac ymwelwyr dydd o ran gwariant, cyflogaeth, nifer y twristiaid a diwrnodau a traffig a gynhyrchir...

Darllen mwy

Llwybrau Beicio Teulu o gwmpas Sir Ddinbych

________________________________________________________________________________ Os mi rydech am beicio yn Sir Ddinbych sicrhewch eich fod wedi paratoi, gyda'r cyfarpar iawn ac yn ymwybodol o'r llwybrau mi allwch beicio. Isod mae rhai o'r llwybrau beicio ar gyfer teuluoedd o gwmpas Sir Ddinbych. ________________________________________________________________________________ Llyn Brenig   Mae'r llwybr yma yn perffaith ar gyfer yr...

Darllen mwy

Hoff luniau Instagram 2017

Dyma rhestr o'r 10 llun gorau rhannwyd gyd ni ar ein tudalen Instagram Darganfod Sir Ddinbych yn ystod 2017. ------------------------------------------------------------------ Os ydych gyda Instagram pam ddim dilyn ni a rhannu eich lluniau gyda ni gan tagio ni fewn neu wrth defnyddio #sirddinbych neu #darganfodsirddinbych Darganfod Sir Ddinbych 1. llun gan https://www.instagram.com/thefrozendivide/ Cae Ddol,...

Darllen mwy

Password reset link will be sent to your email