Background Image

8 Syniad ar gyfer Diwrnod Santes Dwynwen

Gyda Diwrnod Santes Dwynwen yn dod fyny ar Dydd Iau 25ain o Ionawr, meddylwyd uwcholeuo rhai o’r lleoliadau mwyaf rhamantus sydd yn Sir Ddinbych. O traethau hyfryd i lwybrau cerdded bendigedig, mae Sir Ddinbych yn perffaith ar gyfer Diwrnod Santes Dwynwen. 

 


 

Gwelwch y’r olygfa o Castell Dinas Bran

 

 

Er fod y llwybr fyny i castell Dinas Bran yn galed mi rdyech yn cael eich gwobrwyo gyda golygfeydd hyfryd o’r Dyffryn Dyfrdwy ac o’r tref Llangollen isod. Mae’n man poblogaidd gyda ymwelwyr ac yn lleoliad hyfryd ar gyfer rhannu diwrnod gyda person arbennig.

 


 

Darganfyddwch ein Arfordir bendigedig

 

 

Mi rydym hefo arfordir hyfryd yn Sir Ddinbych, gyda trefi RhylPrestatyn, mi allwch chi pigo mewn i caffi ar hyd llwybr yr arfordir. Mi allwch cerdded neu beicio y llwybr wrth i’r ddau gwneud diwrnod braf ar y traeth.

Wedi angohfio eich beic? Dim problem pam ddim dechrau eich siwrnai yn Hwb Beicio y Rhyl

 


 

Ymwelwch ar rhaeadr hydol Dyserth

 

 

Ymwelwch ar Rhaeadr hydol yn Dyserth ac dianc i ffwrdd o’r byd gyda tawelwch yr ardal. Wrth iddo syrthio tua 70 troedfedd mae’r rhaeadr yn llifo ger y gorllewin i ymuno a’r Afon Clwyd ymyl y tref Rhuddlan. Mi allwch parhau a’r y taith cerdded cylchol Dyserth o’r lleoliad yma er mwyn estynnu eich taith cerdded rhamantus.

 


 

Cymerwch daith ar Waliau ac i Gastell Dinbych

 

 

Gyda golygfeydd bythgofiadwy o fewn tref hyfryd, mae archwilio Castell Dinbych ar dref yn ffordd berffaith o gwario diwrnod rhamantus gyda person arbennig. Mae cael mynediad i’r waliau yn gofyn i chi nol y goriad o unai’r castell, Llyfrgell Dinbych neu’r Glass Onion Cafe (lle mi allwch ddechrau eich taith gyda paned o de cymreig)

 


 

Gwariwch noson arbennig o fewn Castell

 

Pam ddim archebu amser o fewn castell go-iawn? Does dim lleoliad gwell i gwario Diwrnod Santes Dwynwen nag yn Castell Rhuthun. Wedi leoli o fewn y tref marchnad poblogaidd Rhuthun, gwnewch penwythnos o Diwrnod Santes Dwynwen.

 


 

Cerddwch fyny Moel Famau

 

 

Moel Famau yw’r lleoliad uchaf o fewn y Dyffryn Clwyd. Gan iddo sefyll yng nghanol y Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol sydd yn gorwedd yn Gogledd Dwyrain Cymru. Gyda golygfeydd hyfryd ar y ffordd fyny ac ar copa y mynydd, mae Moel Famau yn lle perffaith i cael y ‘selfie’ Santes Dwynwen.

 


 

Cymerwch drip ar Tren Stem

 

 

Mae’r tren stem yn perffaith ar gyfer diwrnod rhamantus sydd yn arddangos y Dyffryn Dyfrdwy. Gan ddechrau yn Llangollen o’r gorsaf yn Rheilffordd Llangollen ac wedyn trafeilio trwy’r Dyffryn Dyfrdwy ac yn gorfffen yn y pentref o Carrog ar gyfer diod ac bwyd yn y Grouse Inn.  Peidiwch a dweud ein fod ni ddim yn eich sbwylio yn Sir Ddinbych!

 


 

Diwrnod mwy anturus

 

Os mi rydech yn edrych am mwy o antur ar diwrnod Santes Dwynwen yna mae Sir Ddinbych yn arlwyo ar gyfer chi hefyd. Os mi rydech isho caiacio trwy camlas Llangollen neu bach o ‘Kitesurfing‘ ar yr arfordir yn y Rhyl felly mi all Sir Ddinbych arlwyo ar gyfer cwpl mwy anturus!

Password reset link will be sent to your email