Background Image

Syniadau Sul y Mamau

Mae Mamau mor arbennig, ac felly i ddathlu eu diwrnod arbennig, dyma rywfaint o syniadau i chi am bethau i’w gwneud gyda’ch mam, naill ai i’w trefnu ymlaen llaw neu fel syrpréis

 

(mae pawb yn hoffi syrpréis!)

 


 

Trefnu diwrnod Sba arbennig

 

 

Does dim yn dweud ‘dw i’n dy garu di’ fwy na diwrnod sba. Mae gan Sir Ddinbych ddigon o ddewis a does dim angen teithio’n bell.

Gyda lleoliadau sba yng ngogledd, de a chanol y sir, mae’n hawdd dod o hyd i’r seibiant sba perffaith i chi a’ch mam gael gwared â phoenau a phwysau’r byd.

Chwiliwch am leoliadau sba Sir Ddinbych

 


 

Ewch i Cafe R am bryd o fwyd

 

 

Ewch i Cafe R yng Nghanolfan Grefft tref farchnad Rhuthun am bryd o fwyd Sul y Mamau. Pryd 2 neu 3 chwrs – beth bynnag sy’n mynd â’ch bryd – gall Cafe R addasu eu bwydlen ar gyfer deiet pob cwsmer, ac fe allwch chi brynu darn o gacen i’ch mam (ddywedwn ni’r un gair wrth neb!)

Yna, beth am grwydro’n hamddenol trwy siopau’r dref i dreulio’ch cinio!

 


 

Ewch am Daith Cwch ar hyd Camlas Llangollen

 

 

Mae ymwelwyr wedi bod yn mwynhau teithiau o Lanfa Llangollen ers dros 100 o flynyddoedd. Beth am fynd â’ch mam i’r rhan brydferth hon o Sir Ddinbych i weld y gamlas, sy’n un o Safleoedd Treftadaeth y Byd, ar gwch yn hytrach nag ar droed.

Gwyliwch y pysgod yn nofio’n hamddenol yn y dŵr clir sy’n llifo’n ffres o’r Afon Dyfrdwy, wrth i’ch cwch lithro’n dawel heibio i fynyddoedd Cymru.

 


 

Rhowch gynnig ar fwyty newydd 1891

 

 

Archebwch fwrdd ym mwyty newydd 1891 yn y Rhyl a mwynhewch ginio hyfryd cyn mynd am dro ar hyd arfordir syfrdanol y Rhyl.

Mae wedi’i leoli ar lawr cyntaf Theatr y Pafiliwn, sydd newydd gael ei adnewyddu, felly mae’n lle gwych i weld y dref mewn golau newydd!

 


 

Sul y Mamau mwy anturus

 

 

Dydi pawb ddim mor hoff o gael maldod ar Sul y Mamau…mae’n well gan rai antur!

Gyda lleoedd fel Llangollen Outdoors , Stand up Paddle-boarding (Corwen) a Pro-Kitesurfing yn y Rhyl, mae yna fwy na digon o weithgareddau i’w mwynhau os hoffech chi fod yn fwy mentrus ar Sul y Mamau!

(Mae yna hyd yn oed weithgareddau y gall eich ci ymuno ynddyn nhw!)

 


 

Cerdded Coetiroedd Loggerheads

 

 

Taith gerdded dawel a heddychlon trwy’r coed ger Parc Gwledig Loggerheads yw’r ffordd ddelfrydol o ymlacio ar Sul y Mamau.

A chan bod croeso i’r teulu cyfan, gan gynnwys y ci (peidiwch ag anghofio’i dennyn!), dyma ddiwrnod allan gwych gyda chyfle am damaid bach blasus yng Nghaffi Florence ar ddiwedd eich taith.
 


 

Therapi Siopa ar Stryd Fawr Prestatyn

 

 

Wedi anghofio prynu anrheg Sul y Mamau? Beth am dreulio’r diwrnod yn siopa fel esgus, a phrynu anrheg iddi ar stryd fawr brysur Prestatyn.

Gydag amrywiaeth o siopau, caffis a thraeth baner las hyfryd, gallai taith i’r dref lan môr fod yn ffordd berffaith o ddathlu Sul y Mamau, ac yn ddiwrnod allan gwych i’r teulu hefyd!

 

 


 

Crwydro o gwmpas Dinbych

 

 

Dilynwch llwybrau trwy Dinbych ac ewch am taith cerdded o gwmpas y tref hanesyddol.

Unai eich fod am weld hanes y dref neu crwydro’r tirlun a ysbridolodd Beatrix Potter i ysgrifennu straen Cwningod Bach Fflops (gyda gweithgareddau i’r plant gwneud ar y ffordd.

 Happy Mother’s Day to all mother’s out there! 

Password reset link will be sent to your email