Background Image

7 Syniad ar gyfer Hanner Tymor Chwefror

Ddim yn siwr beth i gwneud ar gyfer hanner tymor yma? Peidiwch a poeni! Dyma rhai syniadau i chi ar gyfer pethau i’w gwneud yn Sir Ddinbych


 

Cerdded fyny Moel Famau

 

 

Hawdd, syml ac AM DDIM. Rhwygwch y plant o’i technoleg ac teithiwch i copa Moel Famau ar gyfer y golygfeydd hyfryd. Yr unig technoleg rydech agen yw’r camera.

 

Cerddwch o gwmpas Rhyl SeaQuarium

 

 

Darganfyddwch yr pysgod sydd yn byw yn Rhyl SeaQuarium ac gwnewch diwrnod o’r lan y mor. Mae’ lleoliad ar glan y mor ac yn eistedd yn ganol arfordir Gogledd Dwyrain Cymru felly (os caniateir y tywydd) mi allwch cerdded ar hyd y traeth ar ol eich ymweliad.

 

Ewch am hwyl i Prestatyn Nova

 

 

Ymwelwch a Ardal Chwarae Nova Prestatyn ac gwyliwch y plant blino eu hunain allan cyn cael cinio of fewn y tref arfordirol. Mae’r ardal chwarae y Nova’syn adlewyrchu yr ardal arfordirol sydd i’w weld yn y tref o Prestatyn.

 

Beiciwch ar hyd Gamlas Llangollen

 

 

Pam ddim cael taith beicio ymlaciol ar hyd y Gamlas yn Llangollen sydd yn Safle Treftadaeth y Byd. Gyda golygfeydd hyfryd mae’r llwybr yma yn perffaith ar gyfer ymlacio ac adfywio’r plant gan cerdded neu beicio y llwybr.te.

 

Archebwch gweithgareddau mwy anturus

 

 

Oes gan chi plant anturus? Pam ddim cael nhw tu allan ac gwneud chwaraeuon dwr neu gweithgareddau cyffrous arall. Gyda  Llangollen Outdoors mi allwch gwneud amrywiaeth o weithgareddau sydd yn plesio pob diddordeb….ac cael diwrnod llawn hwyl!

 

GAdfywio’r Beiciau Mynydd

 

 

Pam ddim ymweld a One Planet Adventure ac unai rhentu neu dod a’ch Beiciau Mynydd ar y traciau yn Coedwig Llandegla. Gyda traciau ar gyfer pob oedran ac lefelau, mae One Planet Adventure yn digon i cael diwrnod llawn hwyl ar gyfer plant ac oedolion.

 

Ymweld a pob castell yn Sir Ddinbych

 

 

Mi rydym yn lwcus iawn yn Sir Ddinbych i cael gymaint o cestyll i chi gael ymweld….pam ddim cwblhau’r rhestr o cestyll ac cael lluniau gwych o’ch toriad hanner tymor. (postiwch nhw i Instagram ac defnyddiwch #discoverdenbighshire…mi fyddem yn hoff iawn o gweld eich lluniau!)

Dyma’r rhestr trafeilio ar eich cyfer (un ar gyfer pob diwrnod yr wythnos)

 

Password reset link will be sent to your email